BASINDAN YAZILAR
SGK NACE Kodları Nasıl Değişecek? - MuhasebeTR

SGK NACE Kodları Nasıl Değişecek?

Özellikle son aylarda başta tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muafiyet ve kapanma döneminde çalışma izni, aşılamada öncelikli meslek grubuna alınması olmak üzere birçok konuda NACE kodlarının önemli olduğu görüldü. NACE kodları işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesi esnasında önem arz ederken, SGK, İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına dayalı yükümlülükleri beklemekte kullanılmaktadır. Dolayısıyla uygun olan NACE kodunun tercih edilmesi, gerekirse tam kapanma dönemi kısıtlamalarına uygun davranılması ve farklı aksiyonların alınması önem arz etmektedir.

İşletmelerin NACE kodları ile öte yandan işyerinin tehlike sınıfı ve buna bağlı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin de süreleri ve iş güvenliği uzmanı sınıfı belirlenmektedir.

Buna göre İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları ise tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak tasnif edilmiştir.

Bazen NACE kodlarının yanlış ve hatalı verildiği, yapılan işle uyuşmadığı görülmektedir. Esasen bu tür durumlarda vergi levhasındaki NACE koduna dönüştürülebilmektedir. NACE kodu değişiklikleri elektronik ortamda uyg.sgk.gov.tr/nacedegisikliktalep/Welcome.do uygulaması üzerinden veya kâğıt ortamında yapılabilmektedir. NACE kodunun SGK nezdinde değiştirilmesi vergi levhalarında yer alan NACE koduna faaliyet alanına göre yapılmaktadır.

****

İSG İşyeri Tehlike Sınıfı’na yapılan itirazlar

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü ile birlikte NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’na göre hazırlanmış İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde yer alan tehlike sınıflarının belirlenmesi ve yapılan itirazların değerlendirilmesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

İşyerleri, tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerini bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu kuruluşlar TİSK, TOBB, TESK ve Kamu-İş olarak adlandırılmaktadır. Kamu görevlileri veya işçi sendikalarından gelen talepler, ilgili konfederasyonlar aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne iletilmektedir.

Akabinde tehlike sınıflarına ilişkin talepler hangi sektörü ilgilendiriyorsa, üst işveren kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinin oluşturacağı komisyon aracılığıyla değerlendirme yapılacaktır. Tehlike sınıfına itirazlar ile ilgili başvurular, ilgili komisyon üyesi kurum / kuruluşlar vasıtası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Komisyon üyesi kurum veya kuruluşlar başvuruları yaparken kendilerine gelen taleplerden inceledikleri ve uygun buldukları itirazları her ayın ilk haftası içinde Genel Müdürlüğe iletmekle yükümlü tutulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından incelenen taleplerden gündeme alınmayacak olanlar elektronik posta ile ve yazılı olarak Komisyon üyelerine bildirilmektedir.

***

Değerlendirme

İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Bakanlık tescil kayıtlarına göre değerlendirilmektedir. Değerlendirme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılmaktadır. Yaptığı iş ile tescili uyuşmayan işyerine bilgi verilir ve konu tescil değişikliği olduğundan komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir. Bu durumda işverenin uygun olan tescil kodunu tercih etmesi adına SGK’ya başvurması gerekmektedir.

İtiraz edilen tescil kodunun sınıflamada birden fazla faaliyeti kapsaması halinde itirazın, kod tanımının tamamını veya bir kısmını kapsayıp kapsamadığı başvuru esnasında mutlaka açıkça belirtilmelidir. Daha önce gerçekleştirilmiş komisyon toplantısında gündeme alınmış ve değerlendirilerek karara bağlanmış faaliyetlerle ilgili kodlara ilişkin itirazlar komisyon gündemine alınmayacaktır. İtirazların komisyon gündemine tekrar alınması için ilgili faaliyeti yürüten tüm işyerleri bazında mevzuat değişikliği, tehlikeli maddelerin yasaklandığı veya tehlikesiz maddelerle değiştirildiği ve benzeri durumların belgelerle ispatlanması gerekmektedir. İtiraz komisyonu her yılın Ocak ayında gündem yoğunluğuna göre belirlenecek gün sayısında toplanmaktadır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 18.06.2021)

GÜNDEM