BASINDAN YAZILAR
SGK Yapılandırmasına Başvuru Nasıl Yapılacak? - MuhasebeTR

SGK Yapılandırmasına Başvuru Nasıl Yapılacak?

Uzun bir süredir beklediğimiz ve bu köşeden de zaman zaman dile getirdiğimiz bir çok düzenlemeyi içeren 7326 sayılı Kanun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2021/Nisan ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 9/6/2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan aşağıdaki alacak türleri yapılandırma kapsamına alınacaktır.

Kapsamdaki borçlar

4 (a), 4(b) ve 4(c) bentlerine dayanan, sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi yapılandırma kapsamındadır. Aynı zamanda ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan 4/a'lı sigortalıları çalışan işyerleri için 2021 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primi ödemeleri de yapılandırma kapsamındadır.

Aynı zamanda başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmış isteğe bağlı sigorta primi ile topluluk sigortası primleri yapılandırma kapsamındadır. Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil alacaklar da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

30/04/2021 tarihi ve öncesine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurduğu halde, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri yapılandırma kapsamındadır.

Yine 30/04/2021 tarihi ve öncesine işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan, 30/04/2021 tarihi ve öncesinde işlenen fiilere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Aynı zamanda Kanun kapsamına giren ve 09/06/2021 tarihinden önce asılları ödenen alacakların, 09/06/2021 tarihine kadar ödenmemiş olan fer'iler, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primleri, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primleri, 2021 Nisan ödeme dönemi ve öncesine ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir, aylık ve ödeneklere ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri, tarımsal kesinti sorumluluklarının tevkifat borçları, yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla 4/b'li muhtar sigortalıların ve diğer 4/b'lilerin diğer statüdeki prim borçları ile 09/06/2021 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler ve Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve zamları; yapılandırılması mümkün olan alacaklar SGK nezdinde yapılandırma kapsamını oluşturmaktadır.

Başvuru Şekli

Borçluların kapsama giren borçlarını yapılandırmaları için son başvuru tarihi Cumhurbaşkanı tarafından uzatılmadığı müddetçe 31/08/2021 tarihidir. Başvurunun 31/08/2021 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye; şahsen, posta, e-devlet üzerinden veya son başvuru tarihin saat 23:59'a kadar e-sigorta kanalıyla yapılması SGK'ya iletilmesi gerekmektedir. Başvuru işlemleri 4/a'lı sigortalı çalıştıran işyerleri nezdinde işveren uygulama sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) üzerinden yapılabilmektedir.

4/a'lı sigortalı çalıştıran işverenler tarafından aynı zamanda posta yoluyla da başvuru yapılabilmesi mümkündür. Bu anlamda e-Bildirge şifresini almamış, kanun kapsamında çıkması nedeniyle şifresi iptal edilen işverenler de posta kanalıyla başvuru yapabilecektir.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamı tüzel kişiliğine haiz kuruluşların 31/08/2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

4 (b) bendine tabi (Bağ-Kur'lu) sigortalılar ise e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek veya "Ek: 1/b" formunun düzenlenmesi vasıtasıyla elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. 4/a'lı sigortalı çalıştıran işverenler ise posta yoluyla "Ek: 1/a" formunun düzenlenmesi vasıtasıyla posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. 4/b'li sigortalılar herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine, durdurulan 4/b sigortalılığını ihya etmek isteyen sigortalılar ise sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulanabilecektir.

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için "Ek: 1/g" de yer alan formun doldurulması suretiyle elden veya posta yoluyla başvuruda bulunulabilecektir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 15.06.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM