BASINDAN YAZILAR
Esnaf, Şirket Ortakları ve İş Yeri Sahiplerine Müjde: Borçlar Silinecek! - MuhasebeTR

Esnaf, Şirket Ortakları ve İş Yeri Sahiplerine Müjde: Borçlar Silinecek!

"Torba Yasa" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM’de yasalaştı.

Torba Kanun sadece kamu borç yapılandırmasına ilişkin hükümler yer almıyor. Bu kanun ile birlikte aynı zamanda borçları nedeniyle zor durumda olan bakkal, berber, lokantacı, kuaför, tamirci gibi başta esnaf ve sanatkârlar olmak üzere, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, şirket ortakları ile diğer iş yeri sahiplerinin halk arasında Bağ-Kur borcunu silme olarak bilinen Bağ-Kur borçlarının durdurulması öngörülmektedir.

Bu uygulama ise 2020 yılından beri "küresel pandemi" olarak ilan edilen korona virüsü nedeniyle âdeta kâbusu yaşayan başta berber ve kuaförler ile yeme-içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Keza iş yerleri kapalı olduğu dönemde dahi iş yeri sahipleri kendileri için 2021 yılında her ay ödenen 1.234,25 TL Bağ-Kur primi ödemek zorunda bulunmaktadır.

Bağ-Kur borçları faiziyle tamamen durdurulduğundan bu borçlar nedeniyle SGK icra ve haciz yapmamaktadır.

Durdurulan borçların sonradan ödenmesi hâlinde emekliliğe sayılacaktır. Borcu durdurulanlar ayrıca bir yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası primlerinin bulunması hâlinde genel sağlık sigortasından kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler de faydalanabilmektedir.

Durdurma yoluyla borçtan kurtulma

Halk arasında borç silme olarak bilinen SGK’nın borç nedeniyle sigortalılığı durdurma uygulaması, 30.04.2021 tarihi itibarıyla 4/1-b sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, Torba Kanun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 4. ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı kanun kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Öngörülen tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı SGK tarafından oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla; prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacak.

Kimlerin borcu silinecek

Borç silme olarak bilinen SGK’nın borç nedeniyle sigortalılığı durdurma uygulaması, 30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla;

  • Mülga Bağ-Kur (1479) ve Tarım Bağ-Kur ( 2926 sayılı) Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
  • Tevkifata istinaden geriye dönük mülga Tarım Bağ-Kur (2926 sayılı) Kanun kapsamında tescili yapılanlar,
  • 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),
  • Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları hâlde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,
  • SGK’ya olan borçları SGK Kanununa göre ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar ile
  • Prim borçlarını Amme Alacakları Ve Tahsil Usulü Kanunu kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar

Faydalanabilecektir.

Beklemeden borcu silme

Torba Kanun’da öngörülen süreleri beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak. Ayrıca sigortalılarca e-Devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecek.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/1-b) kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

             ***

“Kişinin dili size kalbinin tadını verebilir.” El-Cevziyye

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 07.06.2021)

GÜNDEM