BASINDAN YAZILAR
Bunları Yapan Mirasçılara SGK Maaş Bağlamaz, Bağlamışsa Faiziyle Geri Alır! - MuhasebeTR

Bunları Yapan Mirasçılara SGK Maaş Bağlamaz, Bağlamışsa Faiziyle Geri Alır!

Vefat eden sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü hâlinde; gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan mirasçılarından;

  • Eşine,
  • Çocukları ile
  • Ana ve babasına, SGK, belirli hâllerde maaş bağlamamaktadır. Bağlanmış olsa bile faiziyle geri alınabilmektedir.

Belirtilen mirasçılara aylık bağlanmaması ya da bağlanan aylığın kesilmesini gerektiren hâller bu yazımızda irdelenmiştir...

Öldürmeye teşebbüs

Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getiren hak sahibi mirasçılara SGK gelir ve aylık bağlamamaktadır.

SGK belirtilen fiillerin işlendiğine ilişkin kesinleşmiş yargı kararına göre hareket etmektedir. Kesinleşmiş mahkeme kararı yoksa gelir ve aylık bağlar. Sonradan kesinleşmiş mahkeme kararıyla kasten öldürme veya öldürmeye teşebbüs fiilinin işlendiğine ilişkin hüküm verilirse bu durumda bağlanmış olan gelir ve aylıklar hak sahibi mirasçılardan faiziyle geri alınmaktadır.

Mahkûmiyet şart değil

Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malûl duruma getirdiği hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere aylık bağlanamayacağı düzenlendiğinden kişinin, kendisinden aylık bağlanacak kişiyi kasten öldürmesi yeterli sayılacak ve aylık bağlanmaması için herhangi bir mahkûmiyet şartı aranmamaktadır.

Ailevi yükümlülükleri yerine getirmeyen mirasçılar

Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan hak sahibi mirasçı kişilere gelir veya aylık ödenmeyecektir. Gelir veya aylık bağlanmış ise mirasçılardan faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

Mirasçılara aylık bağlanmasında özellikli durumlar

Ölüm sigortasından dul aylığı bağlanmasında aranacak şartlar SGK mevzuatında düzenlenmiştir. Buna göre vefat eden kadın sigortalının eşi de hak sahibidir.  

Sigortalının ölümü ile dul kalan erkek ya da kadın eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde vefat eden sigortalı eş ile Medeni Kanuna uygun olarak evlilik birliğinin bulunması yeterli bulunmaktadır.

Söz konusu evlilik birliğinin sona ermesi ise boşanma kararının kesinleşmesi ile hüküm ifade etmektedir.

Boşanma davası devam ederken vefat eden sigortalının eşinin hak sahipliği hususunda;

  • Ölen sigortalının mirasçıları tarafından Medeni Kanuna göre boşanma davasına devam edilmemişse, evlilik boşanma ile değil ölüm ile sonuçlandığından sağ kalan eşe Kanun hükümlerine göre yine dul aylığı bağlanacaktır.
  • Ölen sigortalının mirasçılarından birinin Medeni Kanuna göre davaya devam etmesi ve mahkeme kararı ile hayattaki eşin kusurlu olduğunun tespit edilmesi hâlinde aylık bağlanmayacaktır.
  • Hayattaki eşin hak sahipliği sıfatının söz konusu karar kesinleşene kadar devam ettiği hususu göz önüne alındığında, sigortalının ölüm tarihinden kararın kesinleşme tarihine kadar geçen süre için eşe aylık bağlanacak ve kesinleşme tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren aylık kesilecektir.
  • Hatalı ve yersiz ödemelerle ilgili işlem yapılacak dosyalarda hatalı işlemin tespit tarihi olarak sigortalının mirasçılarının SGK’ya yaptıkları son başvuru tarihi dikkate alınmaktadır.

           ***

"Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın." Hazreti Mevlâna

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 29.05.2021)

GÜNDEM