BASINDAN YAZILAR
Kamuya Olan Borçların Yapılandırılmasında Yeni Kolaylıklar... - MuhasebeTR

Kamuya Olan Borçların Yapılandırılmasında Yeni Kolaylıklar...

Hükûmet en son 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kişi ve kuruluşların, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ve çok sayıda kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara olan kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitler hâlinde ödenmesi imkânı getirilmişti.

Ancak, Covid-19 küresel salgının yayılımının ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle kısmi ve tam kapanmalar nedeniyle çok sayıda işveren ve vatandaş taksitlerini aksatıp ödeyemedi. Diğer yandan kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da, ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla yeni düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu saiklerle hükûmet tarafından, geçtiğimiz günlerde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” adı altında yeni "Torba Kanun" TBMM’ye intikal ettirildi. Söz konusu Torba Kanun’da belirtilen önceki Torba Kanun'da SGK ve vergi borçlarını yapılandırmış ancak ödeme imkânı olmamış ayrıca bu kanundan sonra yeni kamu borçları olan vatandaşlara getirilen kolaylık ve yenilikler bu yazımızda irdelenmiştir.

HANGİ KURUMLARIN BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?

Yeni Torba Kanun'da yapılandırmaya konu, alacakların ait olduğu idareler arasında; Başta Sosyal Güvenlik Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bulunmaktadır.

HANGİ KAMU ALACAKLARI YAPILANDIRILACAK?

Söz konusu kanun teklifinde; yapılandırmaya konu alacaklar; esas itibarıyla 30/4/2021 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

Bunlar arasında vergi borçları, vergi cezaları, idari para cezaları (düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları hariç), gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i, bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçları da kapsama alınmıştır. 

Diğer yandan belirtilen idarelerin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları (adli para cezası hariç) ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık gibi alacakları yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.

Torba Kanun'da dikkati çeken başka bir düzenleme ise işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması yönündeki düzenlemelerdir.

ÇEK VE KREDİ KARTLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Okurlarımızdan en çok gelen suallerden biri de çek ve kredi borçlarını zamanında ödeyememeleri nedeniyle zor durumda olduklarını bu konuda bir kolaylık yapılıp yapılmayacağı yönündedir.

Hemen belirtelim ki, TBMM’de bulunan Torba Kanun'da karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri hâlinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenlemeler de yapılmaktadır.

Buna göre karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi hâlinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların silinmesi öngörülmektedir.

Takip eden yazılarımızda SGK ve maliye borç yapılandırmasına ilişkin getirilen kolaylıklar ve avantajlı püf noktaları ayrıntılı olarak bu köşemizde açıklığa kavuşturulacaktır.

             ***

“Başarının sırrı bu 3 şeyde gizlidir; Çalışmak, intizam ve dikkatli olmak!” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 25.05.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM