BASINDAN YAZILAR
2021 Emlak Vergisi’ni Kimler Ödemeyecek? - MuhasebeTR

2021 Emlak Vergisi’ni Kimler Ödemeyecek?

Bütün dünyayı etkisi altına alan bir pandemi (COVİD-19) ile bir yılı aşkın süre diliminde mücadele devam etmekte ve bir süre daha devam edeceğe benziyor. En büyük temennimiz tüm dünyada ve ülkemizde bu krizin bir an evvel sona ermesidir.

Konutu, işyeri, dükkanı, bürosu, arsası, arazisi olanlar için bir yıl daha geride kaldı ve Mayıs ayı geldi. Çünkü Mayıs ayı Emlak Vergisinin 1. taksitinin ödeneceği son ay. Vatandaşlarımızın çok büyük bölümünü ilgilendiren bir vergidir Emlak Vergisi.

EMLAK VERGİSİ ORANI

Emlak Vergisi oranı, sahibi olunan gayrimenkulün;

- Konut, konut dışı bina (büro, dükkân mağaza vb.), arsa ve arazi olma durumuna,

-Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunup bulunmadığına, göre değişiyor.

Bu ayırımlara göre emlak vergisi oranları aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

Tablodan da görüleceği gibi, büyükşehir belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin emlak vergisi, “yüzde 100 zamlı” olarak alınıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR

Gayrimenkullere (arsa, arazi, mesken ve işyeri vs.) ait vergiler ödeneceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı için oranı (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) olarak belirlemiştir. Yani, 2020 ve öncesi alınmış konutlar için 2021 yılında yılı emlak vergisi yeniden değerleme oranı (%9,11/2=) %4,555’tir. Dolayısıyla geçen yıla göre %4,555 zamlı Emlak Vergisi hesaplanacaktır.

Ayrıca Emlak Vergisi Bina Kültür Varlıkları Katkı Payı hesaplanmaktadır.

Bir diğer ismi ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı, her yıl tahakkuk eden emlak vergisinin %10’u oranında alınan bir katkı payıdır.

 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ

Gayrimenkul sahibi olanlar için Emlak Vergisi ödeme tarihi her yıl Mayıs ayı sonu ve Kasım ayı son günü olmak üzere 2 eşit taksitte ödenmektedir.

Bu nedenle 2021 Emlak Vergisinin ilk taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs’ta sona ermektedir. Dolayısıyla 31 Mayıs 2021 Pazartesi ilk taksitin son ödeme günüdür. İkinci taksite ilişkin bu süre 2020 Kasım ayının son günüdür.

EMLAK VERGİSİNİ NASIL ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Emlak Vergisi ödemeleri ilgili gayrimenkulün bağlı olduğu Belediye Başkanlığı Hesaplarına yapılmaktadır.  İnternet üzerinden ödeme alan belediyelerde ise ilgili belediyenin web sitesinden Kredi Kartı sistemi ile ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve İnternet Bankacılığı sisteminden havale yöntemi ile de vergi ödemesi yapabilirsiniz. 

EMLAK VERGİSİNİ ÖDEMEMENİN CEZASI

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Yani, ödenmeyen her ay için % 1,6 (Yüzde bir virgülaltı) oranında gecikme cezası hesaplanır. Vergi aslı ile hesaplanan gecikme zammı birlikte ödenmek zorundadır.

EMLAK VERGİSİ’Nİ KİMLER ÖDEMEYECEK ?

1. Geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından, örneğin SGK’dan aldıkları emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimleri,

2. Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
3. Gaziler,
4. Engelliler,
5. Şehitlerin dul ve yetimleri, “indirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi” uygulamasından faydalanabilir.

Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık almakla birlikte ayrıca ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle gelir elde edenler, kira geliri olanlar, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek ücretli çalışmaya devam edenler bu imkandan faydalanamazlar.

İndirimli yani “sıfır oranlı” Emlak (bina) Vergisi avantajından, Türkiye sınırları içinde;

1. Brüt alanı 200 m2’yi aşmayan,

2. Tek konuta sahip olanlar (intifa hakkına sahip olunması dahil) yararlanabilirler.

Konutu nedeniyle, “sıfır oranlı Emlak Vergisi” avantajından yararlanmak isteyenlerden;

Hiçbir geliri olmayanlar, Emekliler ile bunların dul ve yetimleri, Gaziler ile Şehitlerin dul ve yetimlerinin, Engellilerin kendilerini ilgilendiren form ve belgeleri ilgili belediyeye vermeleri gerekmektedir.

Bildirim formları belediyelerden “ücretsiz” olarak temin edilebilirler.

İndirimli Emlak Vergisi uygulamasından yararlanabilmek için konutta “bizzat oturma” şartı yoktur. İkamet olarak kullanılan yazlık için indirimli bina vergisi (sıfır) uygulamasından yararlanacaktır.

Bir konutun işyeri olarak kullanılması veya bir bölümünün işyeri olarak kiraya verilmesi halinde “indirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi” uygulamasından faydalanamaz.

Birden fazla meskeni olanlar veyahut birden fazla meskende hisseye sahip olanlar “sıfır oranlı Emlak Vergisi” avantajından yararlanması mümkün değil.

Emekliler, ev hanımları ve işsizlerin 2020 yılında 49 bin TL’yi aşan menkul sermaye iradı (mevduat faizi, repo, döviz tevdiat hesabı faizi, fon payı geliri vb.) geliri varsa, 2021 yılında sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamazlar.

Sıfır oranlı Emlak Vergisinden faydalanma şartlarını taşıyan Emlak Vergisi mükellefleri, geçmişte fazla ödemiş oldukları Emlak Vergilerini iade alabilirler.

Bu durumda olanlar ilgili belediyeye muaf olduklarını yazılı bir dilekçe ile bildirerek, geçmiş dönemlerde fazla ödedikleri vergilerin iade edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

İade talepleri geriye dönük 5 yıl (zamanaşımı süresi) süre için yapılabilecek olup, 2016-2017-2018-2019 ve 2020 yıllarına ait fazla ödenen vergiler iade talep edilebilir.

Belediyeler, fazla ödenen bu vergileri, Emlak Vergisi Kanunu kapsamında iade etmek zorundadırlar.

HAS SÖZ

"Fikir sahibi olmaya, mal sahibi olmaktan ziyade lüzum göreceğimiz gün, hakiki zenginliğin sırrını bulacağız."
(Peyami Safa)

(Kaynak: Hasan Eraslan / Süper Haber | 08.05.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM