BASINDAN YAZILAR
GSS Prim Borcunu Faizsiz Ödemek İçin Son Gün! - MuhasebeTR

GSS Prim Borcunu Faizsiz Ödemek İçin Son Gün!

Zorunlu genel sağlık sigortalılarının, prim borçlarını faizsiz olarak ödeme imkanından yararlanmaları için bugün son gün.

SGK prim borcu yapılandırmasında başvuru süresi şubat ayı başında sona ermiş olmakla birlikte, genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanların gecikme cezası ve zammından kurtulmaları hâlâ mümkün.

★★★

18 yaşından küçük olanlar hariç olmak üzere, sigortalı olarak çalışmayan, ana, baba ya da eşin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alamayanlar zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılıyor.

Aylık gelirleri asgari ücretin üçte birini (bugün için 1.192,50 lira) aşıyorsa, asgari ücretin yüzde 3'ü kadar (bugün için 107.33 lira) GSS primi ödemek zorundalar. Aşmıyor ise primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Aylık gelirlerinin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit ediliyor. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Gelir testi yaptırmayınca da her ay, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS primi hesabına borç yazılıyor.

★★★

Her aya ait GSS priminin izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Tahakkuk eden prim borcunun yasal süresinde ödenmemesi halinde, ödeme vadesinin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılıyor. Ayrıca her ay için bu tutara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödenene kadar her ay için ayrı ayrı devlet iç borçlanma senetleri aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanıyor.

Aylık gecikme zammı 2017 yılında 0.87-0.98, 2018 yılında 1.05-1.88, 2019 yılında 0.90-1.95, 2020 yılında 0.66-0.88 aralığında gerçekleşti. 2021 yılının ilk üç ayına ilişkin gecikme zammı oranları ise 1.21. Buna göre, 100 liralık GSS prim borcu 12 ay sonra yüzde 15-20 oranında artabiliyor.

★★★

7256 sayılı borç yapılandırma yasası, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi başvurusunda bulunmuş olup, gelir testi sonucuna göre gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olması ya da gelir testine başvurmaması nedeniyle genel sağlık sigortalılıkları (60/1/g) kapsamında tescil edilenlere, 2020 Ağustos ve önceki aylara ilişkin prim borçlarını faizsiz olarak ödeme imkânı sağlıyor.

★★★

SON GÜN BUGÜN

2020 yılı Ağustos ve önceki aylara ilişkin zorunlu GSS prim borçlarının faizsiz olarak ödenmesi için 30 Nisan 2021 tarihine kadar süre verilmişti. Süre bugün bitiyor.

Birikmiş GSS prim borcuna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammından kurtulmak için prim borcu aslının tamamının bugün içinde ödenmesi gerekiyor.

Ödeme için başvuru şartı aranmıyor. SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebiliyor.

Prim borcunun internet bankacılığı kanalıyla veya kredi kartıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak eve en yakın banka şubelerine giderek de ödenebilecek.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 30.04.2021)

GÜNDEM