BASINDAN YAZILAR
'Asgari Geçim İndirimi'mi Nasıl Kontrol Edebilirim? - MuhasebeTR

'Asgari Geçim İndirimi'mi Nasıl Kontrol Edebilirim?

Ülkemizde her sene asgari ücret değişmektedir. Değişen asgari ücrete bağlı olarak başta asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları olmak üzere çok sayıda parametre değişmektedir.

Okuyucularımızın haklı olarak en çok merak ettikleri hususlardan biri de her ay maaşlarına ilave edilen Asgari Geçim İndirimi tutarlarıdır. Çalıştıkları iş yerlerinde Asgari Geçim İndirimi tutarının maaşlarına doğru yatıp yatmadığını, bunu nasıl öğrenebileceklerini sormaktadır. Keza maaşlara her ay ilave edilen AGİ tutarı çalışanların bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır.

ÇALIŞANIN EŞ VE ÇOCUK DURUMU BELİRLEYİCİ

Asgari Geçim İndirimi tutarının hesaplanmasında başta değişen asgari ücret olmak üzere çalışanın evli veya bekâr oluşu, eşin çalışıp çalışmaması ile çocuk sayısı belirleyici olmaktadır.

Bu yıl için 2021 yılında geçerli olan asgari ücretin aylık 3.577,50 TL, yıllık 42.930 TL’nin esas alınarak hesaplanması zorunludur. Belirtilen asgari ücret değil de 2020 veya önceki yıllara ait asgari ücretler baz alınıyorsa AGİ eksik hesaplanıyor demektir.

Buna göre asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

  • Mükellefin kendisi için %50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’i

oranında uygulanmaktadır. 

ÜCRET BORDRONUZU KONTROL EDİN!

Asgari Geçim İndirimi tutarının eksik yatıp yatmadığı, aile durumu, evli-bekâr, çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığına göre aşağıdaki tablodan bakılarak maaşa eklenmesi gereken AGİ tutarı öğrenilebilir.

Hemen belirtelim asgari ücretin 2021 yılı gelir vergisi tutarı aylık 456,13 TL olduğundan asgari geçim indirimi 2021 yılında aylık 456,13 TL’yi aşamayacaktır.

Asgari geçim indirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hâli ve aile durumu esas alınmaktadır. Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması hâlinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir. Ayrıca;

  • İndirim, belirtilen oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmaktadır.
  • Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmaktadır.
  • Ücretlerin vergilendirilmesinde Asgari Geçim İndirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınmaktadır.
  • Engellilik indirimi bulunan çalışanın gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık Asgari Geçim İndirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve Asgari Geçim İndirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Ödenecek AGİ tutarı, aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

              ***

“Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin.” Hazreti Ömer

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 26.04.2021)

GÜNDEM