BASINDAN YAZILAR
Vergi Daireleri Belediyelere Cezalı Tarhiyat Yapmalıdır - MuhasebeTR

Vergi Daireleri Belediyelere Cezalı Tarhiyat Yapmalıdır

Bazı belediyeler, makam araçlarını itfaiye öncü aracı gibi göstererek vergi kaçırmıştır. Yapılması gereken bellidir. Bu tespit edilip ÖTV ve KDV'nin cezası ile birlikte ödenmesi talep edilmelidir.

Gazetemizin çok değerli muhabirleri, geçen hafta içinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan ve çoğunlukla Cumhur İttifakı'nda yer alan irili ufaklı belediyelerin, “itfaiye öncü aracı” olarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeden aldıkları araçları, nasıl makam arabası haline dönüştürdüklerini resimlerle belgelediler. Gerçi, belgeye de ihtiyaç yoktu. Zira, belediye başkanları değeri 750 bin lira olan araçları, nasıl 280 bin liraya aldıklarını, ballandıra ballandıra yüzleri kızarmadan anlattılar.

Bu konunun vergisel yönünü köşeme taşınmadan önce, bu işlemi yapan belediye sayısını ve olayın büyüklüğünü görmek istedim. Bir hafta içinde değerli muhabir arkadaşlarımız, şu ana kadar Türkiye'de 25'in üzerinde belediyenin bu yolu izleyerek; Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödemeden, itfaiye öncü araçlarını makam arabası haline getirdiklerini tespit etti.

MALİYE ŞARTLARA DİKKAT ÇEKMİŞ

Konuyu araştırırken; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde yer alan mukteza havuzundan, daha önce aynı konuda verilmiş olan muktezaları taradım. Burada birçok belediyenin itfaiye öncü aracı ile ilgili konuyu vergi idaresine sorduğunu tespit ettim. Karabük ve Afyonkarahisar belediyelerine verilen muktezalar, olayı net ortaya koyuyor.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 11.06.2007 tarih ve 52249 sayılı muktezasında  “Buna göre, Karabük Belediyesi tarafından yatırım teşvik belgesinde yer alan itfaiye aracı ve ekipmanlarının verginin konusuna girmeyen belediye hizmetlerinin yanı sıra, adı geçen belediyece belirlenmiş ücret tarifesinde belirlenen işleri yapmak suretiyle vergiye tabi işlemlerde kullanılacak olması halinde, kanunun 13/d maddesinde düzenlenen istisna kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.”

Yine, Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve 63611781-130(13/d-2016/7)-26 sayılı muktezasına konu olay ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde yazılı görüş vermiştir.

“Buna göre, … tarih ve … sayılı yatırım teşvik belgesi ekindeki makine ve teçhizat listesinde yer alan itfaiye aracının belediyenizde çıkabilecek yangınlara müdahale hizmetinin yanında indirim hakkı tanınan işlemlerde de kullanılması sebebiyle, belediyeniz bünyesinde oluşan iktisadi işletmenizin bilanço veya aktifine kaydedilmesi şartıyla, söz konusu aracın temininde 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 13/d maddesi kapsamında istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.”

Sistem nasıl işliyor?

Belediyelerin nasıl Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödemeden araç alabildiklerini sizlere anlatmadan önce, şu hususu önceden belirtmemde fayda var. Belediyeler makam aracı aldıklarında; bu araç sıfır ise Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödemek zorundalar. Belediyeler, sadece belediyeye ait araçlar nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemiyor.

Gelelim kritik soruya; mevzuata göre belediyeler, ÖTV ve KDV ödemeden makam aracı alamadıklarına göre, nasıl oluyor da “İtfaiye Öncü Aracı” kılıfı içinde vergisiz makam aracına kavuşuyorlar?

Birinci adım: Belediyeler önceden Ekonomi Bakanlığı'na, şimdilerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurarak, “yatırım teşvik belgesi” alıyorlar. Yatırım teşvik belgesi eki listeye bu itfaiye öncü aracını yazdırıyorlar, birinci adım tamam. İkinci adım: Bulundukları ilin vergi dairesi başkanlıklarına (başkanlık yoksa defterdarlığa) yatırım teşvik belgesi ve ekli listeyi sunarak, bu araçları vergisiz alıp alamayacaklarına ilişkin yazılı görüş “mukteza” talep ediyorlar. Vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlıklar mevzuatı ve yararlanma şartlarını anlatarak, yazılı görüş veriyorlar. İkinci adımda tamam. Üçüncü adım çok kolay: Teşvik belgesi ve ekli liste ile Maliye'den alınan mukteza ile aracı 750 bin lira yerine 280 bin liraya alıyor, öbür gün makam aracı haline getiriyor, alttan ısıtma ve soğutma özelliği hatta masaj yapan koltuğu da olan araca kuruluyorsunuz. Oh ne ala memleket…

AÇIKÇA, VERGİ KAÇIRMA VAR

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalıştığım olayda; vergiden kaçınma mı? Vergi kaçırma mı? Var konusunu tartışmanın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu olayda, düpedüz vergi kaçırma var. Vergi istisnası, yatırım teşvik belgesi ekinde yer alan aracın itfaiye öncü aracı olarak kullanılması şartı ile tanınmıştır. Bu aracın makam arabası olarak kullanılması durumunda gerek Özel Tüketim Vergisi ve gerekse Katma Değer Vergisi istisnasından faydalanmak mümkün değildir. Yok kanunu dolandık, yok arkaya geçtik 2 puan aldık, bu masalları bırakalım. Gerçi, belediye başkanları da açıkça itiraf ettiler yaptıklarını.

Şimdi akla şu soru gelecektir; yatırım teşvik belgesi alındığına göre, bu yatırım teşvik belgesinin kapanması sırasında bu husus ortaya çıkmayacak mı? Maalesef çıkmayacak.

Peki neden? Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması hakkında 2014/6588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Eki Karar'ın 3. maddesi ile aynı kararın 17'nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve tamamlama vizesi şartı aranmaz.” (6 Ağustos 2014 tarih ve 29080 sayılı Resmi Gazete)

Ne güzel değil mi? Kapalı devre, kendin pişir kendin ye…

Yapılması gereken bellidir. Bu araçlarla ilgili hemen bir yoklama tutanağı düzenleyip; bu araçların itfaiye öncü aracı olarak değil, makam aracı olarak kullanıldığının tespitini yapmak gerekmektedir. Bu tespit üzerine; zamanında tahakkuk ettirilmeyen Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi tutarları, gecikme faizi ve bir kat vergi ziyaı cezası, vergi/ceza ihbarnameleri düzenlenerek, hemen belediyelere gönderilmelidir.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 19.04.2021)

GÜNDEM