BASINDAN YAZILAR
Ahlak ve İyi Niyete Uymayan İşçinin Feshi - MuhasebeTR

Ahlak ve İyi Niyete Uymayan İşçinin Feshi

Geçtiğimiz hafta işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesihlere ilişkin SGK çıkış kodu değişikliği yapıldı. SGK’nın 2021/9 sayılı Genelgesi ile işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere bir dizi yeni işten ayrılış kodu düzenlendi.

SGK tarafından 08/04/2021 tarihinde yayınlanan 2021/09 sayılı Genelge ile birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açması ve çalışanların mağduriyetine neden olması nedeniyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı işten çıkış kodlarının belirlenmiştir.

Esasen devamsızlık yapanla tacizde bulunan veya hırsızlık yapan işçinin aynı kodla bildirimi çok doğru değildi. İşte yapılan bu düzenleme ile mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması mümkün olmuştur.

Yeni düzenlemeye göre İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılacak fesih bildirimlerine ait işten çıkış kodları aşağıdaki gibi kullanılacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 16.04.2021)

GÜNDEM