BASINDAN YAZILAR
Özel güvenlik olarak çalışanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir mi? / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Özel güvenlik olarak çalışanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir mi? / Erdal Aydın

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik birimlerinde çalışan koruma güvenlik personelinin 4688 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olma imkanı var mı?
25.06.2001 tarihli ve 4688

sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun "Sendika olamayacaklar başlıklı" 15. maddesinde "Bu kanuna göre kurulan sendikalara;
j) Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli, üye olamazlar ve sendika kuramazlar" hükmü yer almaktadır. Bu madde uyarınca özel güvenlikler sendikalara üye olamaz.

EMZİRME ÖDENEĞİ...
Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Yeni 5510 sayılı kanunla sigortalıların yararlandığı emzirme ödeneğinden yararlanmam mümkün mü? Eren Bıçakçıoğlu /Ankara
1 Ekim de yürürlüğe girecek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik açısından SSK'ya prim ödeyen işçiler 4/a'lı, BağKur'a prim ödeyenler 4/b'li, Emekli Sandığı'na tabi memurlar ise 4/c'li olacak. Bu çerçevede devlet memurları 4/c'li olarak adlandırılacak. 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin son fıkrasında "Bu kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece uygulanmayacağı düzenlenmektedir.

SSK ve BAĞ-KUR'LUYA ÖDENEK
Yine iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan hakların düzenlendiği 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'nun 16. maddesinde "Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve kurum yönetim yurulunca belirlenip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği" hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu hüküm çerçevesinde SSK ve Bağ-Kur'lu olanlara emzirme ödeneği verilebilecek. Emzirme ödeneği verilmesine ilişkin hükümlerin memurlar hakkında uygulama imkanı bulunmayacak. Bu çerçevede memurlar emzirme ödeneğinden yararlanamayacak...

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 14.07.2008)

GÜNDEM