BASINDAN YAZILAR
Büyük prim affı fırsatında son 17 gün / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Büyük prim affı fırsatında son 17 gün / Veysi Seviğ

Son günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun basında yer alan bir duyurusu işverenler, Bağ-Kur sigortalıları, isteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortasına tabi olanlar açısından hayati önem taşımaktadır.

Söz konusu duyurunun özü Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu bulunan sigortalı ve işverenlere son kez getirilen ödeme kolaylığıdır. Bu bağlamda tahakkuk etmiş borçları için 28 Temmuz 2008 tarihine kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulması koşuluyla borçluların gecikme cezası ve gecikme zamlarının peşin ödemede yüzde 85'i, on iki ay taksitlendirilerek ödenmesi halinde yüzde 55'i, 24 ay taksitlendirilmesi halinde yüzde 30'u silinecektir.

Anlaşmayı yenileme şansı geliyor

"İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması" Hakkındaki 5763 sayılı yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olanlara getirilen taksitlendirme ve ödeme kolaylığı ile;

* 31.03.2008 tarihi ve öncesi döneme ilişkin aşağıda belirtilen borç türleri için peşin veya vade farksız 24 aya kadar taksitle ödeme kolaylığı,

* Ayrıca 22.02.2006 tarihi ve 5458 sayılı yasaya göre borçları yapılandırılmış olup yapılandırma anlaşmaları bozulanlara, bu anlaşmalarını yeniden ihya
edebilme hakkı,

getirilmiştir.

Birikmiş borçların kolay ödenebilmesi için;

* İşverenlerin, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin, ulaşılan ve Bakanlar Kurulu'nca karara bağlanan borçları hariç olmak üzere 2008 Mart ve öncesi dönemlere ait olan ve başvuru tarihine kadar tahakkuk eden sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı, ihaleli ve inşaat işlerinden doğan fark işçilikten kaynaklanan prim borçları,

* Bağ-Kur sigortalılarının 31.03.2008 tarihine kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları,
için ödeme kolaylığı getirilmiştir.

Ödeme süresine bağlı silinecek borç oranları

SGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde;

* İsteğe bağlı sigortalıların 2003 Mayıs-2008 Mart dönemleri arasında isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süreye ait prim borçları,

* Topluluk sigortasına tabi sigortalıların, 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları,
ödeme kolaylığından yararlandırılmaktadır.

Tahakkuk etmiş prim borçları için 28 Temmuz 2008 tarihine kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta Müdürlükleri'ne başvuruda bulunulması halinde, başvuru tarihini takip eden bir ay içerisinde;

* Borç aslı ile birlikte gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15'ini, bir ay içerisinde peşin ödemesi halinde, bakiye gecikme cezası ve gecikme zamlarının yüzde 85'i,

* 12 aya kadar olan vade farksız taksitlendirmelerde borç aslı ile birlikte gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 45'inin ödenmesi koşulu ile, bakiye gecikme cezası ve gecikme zamlarının yüzde 55'i,

* 24 aya kadar olan vade farksız taksitlendirmelerde borç aslı ile birlikte gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 70'inin ödenmesi halinde, bakiye gecikme cezası ve gecikme zamlarının yüzde 30'u,

silinmektedir.

SGK Başkanlığı kendisine borçlu olanlara sağlanmış olduğu olanaklarla adeta bir barış eli uzatmış bulunmaktadır. Bu bağlamda mevcut borçlarını taksitler halinde ödemek isteyenlere sunulan farklı kolaylıklar borçlular açısından önemli bir fırsat özelliğini taşımaktadır.

Borçlular yeterince bilgi sahibi değil

Ancak okurlarımızdan aldığımız bazı bilgi ve istekler doğrultusunda SGK'ya borçlu konumunda olanların konuya ilişkin olarak yeterince bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu bağlamda da başvuru için öngörülen 28 Temmuz 2008 tarihinin daha ileri bir tarihe taşınması halinde söz konusu kolaylıktan yararlanmak isteyenlerin sayıca çok daha fazla olacağı ifade edilmektedir.

Basından edinilen bilgilere göre "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki" yasa ile getirilen ödeme kolaylığından yararlanma isteminde olan ve bu istemlerini kuruma başvurarak bildiren borçlu sayısı her geçen gün artmaktadır. Yapılan başvuruların kapsadığı toplam borç miktarı 6 milyar YTL civarındadır.

5763 sayılı yasanın 26'ncı maddesi 5510 sayılı yasaya eklenen geçici 23'üncü madde ile "sosyal güvenlik prim yapılandırılması bozulanlara ilişkin" ihya hükmü yer almaktadır.

Geçmişte değişik nedenlerle SGK'ya yukarıda yer alan borçlarını ödeyemeyenlerin başvuru süresinin son tarihini de dikkate alarak sağlanan bu olanaktan ve yasal düzenlemeden yararlanma isteklerini belirterek mevcut borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri halinde tam anlamıyla kendileri açısından hayati bir sorunun çözümü sağlanmış olacaktır.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 28 TEMMUZ 2008

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

* Prim ve borç yapılandırmasında son başvuru tarihi 28 Temmuz.

* Borçlarını peşin ödemek isteyenler başvuru gününü takip eden 1 ay içinde ödemeyi yapmak zorunda.

* Borçları af kapsamında 12 veya 24 aya kadar taksitlendirme imkanı bulunuyor.

* Aftan yararlananların cari ay primi ile taksit toplamının aksatılmadan ödenmesi gerekiyor.

* Taksitlendirmede ödeme başvurudan bir sonraki ay başlayacak.

* Sigortalı veya işverenin taksitler dışında diğer yükümlülüklerini ayrıca yerine getirecek.

* Borçluların mallarına konulan hacizler ise ilk taksitin ödenmesiyle hemen kaldırılacak.AF NELER GETİRİYOR

* Borçlar peşin, 12 veya 24 aylık taksitler halinde ödenebilecek.

* Gecikme cezası ve zammının yüzde 15'i peşin ödenirse kalan ceza ve zammın yüzde 85'i affedilecek.

* 12 aya kadar taksitlendirmede ceza ve zammın yüzde 55'i af kapsamına alınacak.

* 24 aylık taksitlendirmelerde gecikme cezası ve zammının yüzde 30'u affedilecek.

* Ceza ve zammın kalan kısmı borç asıllarına ilave edilerek taksitlendirmeye esas borç hesaplanacak.

* Hesaplanan toplam tutar, taksit süresine bölünecek ve aylık taksit miktarı bulunacak.

* İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, başvurunun yapıldığı günden itibaren 1 ay sonra başlayacak.

* Taksitlendirilen bu borçlar sonradan peşin ödenmek istenirse terkin edilen miktar değişmeyecek.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 12.07.2008)

GÜNDEM