BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışma, Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzni Etkiler Mi? - MuhasebeTR

Kısa Çalışma, Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzni Etkiler Mi?

1 Eylül 1992 ilk sigorta başlangıcım. Kısa çalışma başlatılana kadar prim gün sayım 8540 gün. 1 Nisan 2020 tarihinde tam zamanlı, haftada 45 saat, aylık 30 gün kısa çalışma ödeneğine (KÇÖ) dahil edildim. Öğrenmek istediklerim;

 İleride işten çıkarılırsam, KÇÖ sürem kıdem tazminatı süreme dahil edilecek mi?

 Yine bu süreç, yıllık izin uygulamasında çalışma süresinden sayılır mı?

 Daha önceki işyerinden 3600 gün yazısıyla kıdem tazminatı alarak istifa ettim. Şimdi de bu hakkım var mı? İda Işık

– Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alınan sürenin, kıdem tazminatına esas sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda İş Kanununda açıklık bulunmuyor. Ancak yargı kararlarına göre, kısa çalışma ödeneği aldığınız dönemin kıdem tazminatınızın hesabında kıdem (çalışma) sürenize dahil edilmesi gerekiyor.

– 4857 sayılı İş Kanununun 55. maddesinin (j) bendinde; işveren tarafından verilen diğer izinler ile 65. maddedeki (4447 s. Kanun ek m. 2) kısa çalışma sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış süreler arasında sayılacağı düzenlenmiş olup, KÇÖ sürenizin yıllık ücretli izin uygulamasında çalışma sürenizden kabul edilmesi gerekiyor.

– 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlayıp, kıdem tazminatı alarak işten ayrılanların, yeniden çalışmaya başlamaları ve ikinci işlerinden de aynı gerekçe ile ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanamayacaklarına ilişkin ve bu hakkın kullanımını sayısal olarak sınırlayan yasal bir düzenleme yok. Bu hakkınızı çalışmakta olduğunuz işyerinde de kullanabilirsiniz.

3600 günle işten ayrılan ihbar tazminatı alabilir mi?

İşyerim kapalı olduğu için KÇÖ alıyorum. KÇÖ uygulamasının bitmesi ile Nisan ayında işyerimin tekrar açılma durumu var. Emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlamaktayım. 16 Nisan 2021'de şuan ki işyerimdeki toplam sigortalı sürem 9 yıl olacak. Nisan ayı ile işime geri dönüşüm olur ise, SGK'dan “kıdem tazminatı alabilir” yazısı alarak 17 Nisan 2021 ya da daha ileri bir tarihte işten ayrılırsam ihbar tazminatı alabilecek miyim? 8 hafta daha çalışmam mı gerekecek? Murat T.

İhbar tazminatı için iş sözleşmesinin işveren tarafından, ihbar süresi verilmeden sona erdirilmiş olması gerekiyor. İş sözleşmeniz sizin tarafınızdan sona erdirildiğinde, ihbar tazminatı alamazsınız.

Emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olarak kendi isteğinizle işten ayrılmak istediğinizde bildirim süresi vermeniz (8 hafta daha çalışmanız) gerekmiyor.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 01.03.2021)

GÜNDEM