BASINDAN YAZILAR
Borcunu ödeyenler aftan yararlanabilir mi? / Resul Kurt - MuhasebeTR

Borcunu ödeyenler aftan yararlanabilir mi? / Resul Kurt

2006 yılındaki aftan yararlandık ve 3 taksit yatıramadık. Bu nedenle yapılanmamız iptal oldu. 05.05.2008’de emekli olabilmek için borç tutarını faiziyle yatırdık. Şimdi af çıktı, biz paramızı geri alabilir miyiz? Emin Bedir

5763 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 23’üncü ve 24’üncü maddeler eklenmiş ve yapılan düzenlemelerle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmişti. Bu düzenlemede hem daha önce 5458 sayılı Kanunla borçlarını yapılandırıp ödeyemeyen işverenlere, hem de 31.03.2008 tarihine kadar önememiş prim borçlarına ödeme kolaylığı getirilmişti.

5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılanlardan, yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olup, bilahare 5763 sayılı Kanundan önce kapsama giren bu borçlarının tamamını ödemiş olanların hakkında, 5510 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi hükmü gereğince ihya işleminin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanların yapılandırma anlaşmasının bozulduğu tarihten sonra yapmış oldukları ödemelerin, ihya işleminin yapılmasının ardından taksitlerin tümünü karşılaması ve bakiye tutar ortaya çıkması halinde, artan bu tutarlar ilgililere iade edilmeyeceği gibi, kapsama girmeyen borçlara da mahsup edilmeyecektir.

Dolayısıyla, okurumuzun, yapılandırma öncesinde ödemiş olduğu prim borçları nedeniyle bu yasadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Başvuruda son tarih

Başvuru tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre takip edilen özel sektör işverenleri ile resmi sektör işverenlerinin, 2008/Mart ve önceki ay/dönemlere ilişkin SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının peşin veya taksitle ödenebilmesi için, işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne 28/7/2008 tarihine (dahil) kadar başvuru formu ile müracaat edilmesi gerekmektedir.


Askerlik borçlanmasının faydası olur mu?

1963 doğumluyum ve SSK girişim 1982 olup, askerliğimi 1984 yılında yaptım. Askerliğimi ödersem emekliliğimi öne çeker mi? Halil Şahin

Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, SSK kapsamında sigortalı olanlar, askerlikte er/erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanabilirler.

Sigortalıların veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde, her bir aylık borçlanma için asgari ücretin talep tarihin­deki tutarı üzerinden hesaplanacak yüzde 20 oranındaki (halen 127.74 YTL) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri halinde borçlanma süreleri hizmetten sayılacaktır.

Borçlanma başvurusu yapıldıktan sonra ödemenin düzenli olarak yapılması gerekli değildir. Sigortalı taksitler halinde tutarı yatırabileceği gibi altıncı ayın sonuna doğru defaten ödenmesi durumunda da süresinde ödenmiş sayılmaktadır. Ancak, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

Altı ay içinde askerlik borçlanmasına ilişkin tutarın bir kısmının ödenmesi durumunda askerlik süresinin altı ay içinde ödenen miktarla orantılı bölümü geçerli sayılacaktır.

Askerlik borçlanması sonrasında, borçlanılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına katılmaktadır. Örneğin, 18 ay askerlik borçlanması yapan sigortalının gün sayısı 549 gün artmaktadır. Ayrıca, askerlikten sonra ilk defa sigortalı olanlar da, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir. Dolayısıyla, okurumuz Halil Şahin sigortalı olduktan sonra askerliğini yaptığı için başlangıç tarihi geriye gitmeyecek, sadece gün sayısı artacaktır. Askerlik borçlanması tutarı, sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girmesinden sonra (1 Ekim 2008) artacaktır. Örneğin, bugün 1 aylık askerlik borçlanması için 127.74 YTL ödenirken, 1 Ekim’den sonra yapılacak borçlanmalarda 1 aylık askerlik borçlanması için 204.38 YTL ödenecektir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 10.07.2008)


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM