BASINDAN YAZILAR
Evde Bakıcı ve Hizmetçi Çalıştıranlara Getirilen Kolaylıklar... - MuhasebeTR

Evde Bakıcı ve Hizmetçi Çalıştıranlara Getirilen Kolaylıklar...

İşçi çalıştıran her işveren iş yeri tescili, sigortalı bildirimleri, her ay prim belgeleri verilmesi ile diğer çok sayıda yükümlülüğü SGK’ya karşı yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde her yükümlülük için ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu yükümlülükler ise ancak muhasebeciler tarafından usulüne uygun olarak yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Evde çeşitli nedenlerle hizmetçi, bakıcı çalıştırmak isteyenler aynen diğer iş yerlerinde olduğu gibi çalıştıracakları kişilere ödeyecekleri ücretlerinin yanı sıra ayrıca belirtilen bildirge ve beyannamelerin düzenlenmesi için başta olmak üzere birçok maliyetlere ekstradan katlanmak zorunda kalmaktadır. SGK, belirtilen işlemleri kolaylaştırmak maksadıyla ilk defa 2018 yılında konut kapıcılığı/apartman yönetimi iş yerlerini kolay işverenlik kapsamına almıştır.

APARTMANLARDA KAPICI İSTİHDAMINA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR

Kolay işverenlik kapsamında getirilen uygulamayla 01/03/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı iş yeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden iş yeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak tescilli iş yerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya başlanılması hâlinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir. İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle iş yeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dâhil olmak isteyen apartman yönetimlerinin internet (e-Devlet) üzerinden iş yeri tescil başvurularını yaparak otomatik olarak kolay işverenliğe geçebilmektedirler. (e-Devlet) üzerinden yapılan başvuru bilgilerine göre iş yeri ve sigortalı işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacak olup işverenlerden iş yeri ve sigortalı işe giriş bildirgesi alınmayacaktır.

Kolay işverenliğe geçen konut kapıcılığı iş yeri işverenlerine, damga vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

EV HİZMETLERİNDE İŞÇİ İSTİHDAMINA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR

İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle iş yeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dâhil olmak isteyen apartman yönetimlerinin internet (e-Devlet) üzerinden iş yeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmıştır. Bu defa, ev hizmetleri (Ek-9) kapsamında daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle iş yeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dâhil olmak isteyenlerin internet (e-Devlet) üzerinden iş yeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış bulunmaktadır. Bu uygulama ile birlikte ev hizmetlerinde bakıcı ya da hizmetçi çalıştıranlar başka kimseden destek almaya gerek kalmadan kolayca SGK işlemlerini yapabilecektir. Buna göre e-Devlet üzerinden;

  • İş yeri tescil işlemleri gerçek kişi iş yeri menüsünden yapılacaktır.
  • Tescilin ilk aşamasında işverenden kolay işverenlik kapsamında ev hizmeti olup olmadığı bilgisi istenilecektir,
  • Bu kapsamdaki iş yerlerinin NACE kodu sadece “9700.10-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” olarak seçilebilecektir.
  • Kolay işverenlik kapsamındaki ev hizmeti iş yerlerine aracı girişi yapılamayacaktır.
  • İş yeri tescil ve işveren intra iş yeri görüntüleme bölümlerine iş yerinin kolay işverenlik kapsamında olup olmadığı ve kolay işverenlik kapsamında ise geçiş tarihi görüntülenebilecektir.
  • Programların işletime alınması ile birlikte Entegre Tescil vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olan işveren tescilleri ilk tescillere kapatılacak ve kullanıcılar e-Devlet iş yeri tescil sistemine yönlendirilecektir.
  • Kolay işverenlik kapsamında ev hizmetlerinde çalışacak sigortalıların işe giriş bildirgelerinde işveren ile sigortalının akrabalık ve adres kontrolleri yapılmaya devam edilecektir (yabancı uyruklu sigortalılar hariç).
  • Gerçek kişi iş yeri olarak 9700 NACE koduyla tescil yapılıp daha sonra Ek-9 Ev Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçen iş yerlerinin kolay işverenliğe geçtiği ay ve sonrası için işe giriş bildirimlerinin yasal süre içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre değerlendirilecektir. Buna göre sigortalı bildirimleri çalışmanın başladığı ayın son gününe kadar yapılabilecektir.

              ***

“Erdemler alışkanlık hâline gelince saadet doğar.” İbn-i Sina

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 23.02.2021)

GÜNDEM