BASINDAN YAZILAR
Engelli Çocuğu Olanlara Erken Emeklilik - MuhasebeTR

Engelli Çocuğu Olanlara Erken Emeklilik

Sürekli bakıma muhtaç derecede bedensel engelli bir çocuğum var. Aynı zamanda bir işyerinde kuaför olarak çalışıyorum. Bizim için bir avantaj olduğunu duydum. Erken emekli olabilir miyim? S. AKAN
5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir.
Bu ilavenin yapılabilmesi, kadın sigortalının bu durumunu SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun SGK sağlık kurullarınca yapılan değerlendirme sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi zorunludur.
Ağır engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, SGK sağlık kurulu karar tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenir.
Bu açıklamalar ışığında, SGK tarafından yetkilendirilen bir hastaneden sağlık raporu alıp çocuğunuzun durumunu tespit ettirmeniz ve SGK 'ya başvurmanız halinde, SGK sağlık kurulunun vereceği muhtaçlık kararı tarihinden itibaren geçen çalışma sürelerinizin dörtte biri toplam prim gün sayınıza eklenecek ve sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak özetlenebilecek emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayınızı doldurmanız kolaylaşacaktır.
Bu yolla, yaş ve sigortalılık süresi koşullarını da sağlamanız kaydıyla, bakıma muhtaç çocuğunuz nedeniyle prim ödeme gün sayınızı daha erken doldurursanız, erken emekli olursunuz..

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 18.02.2021)

GÜNDEM