BASINDAN YAZILAR
Ortak Kullanılan Ofis İçin Ödenen Elektrik, Telefon ve Su Faturaları Gider Kaydedilebilir Mi? - MuhasebeTR

Ortak Kullanılan Ofis İçin Ödenen Elektrik, Telefon ve Su Faturaları Gider Kaydedilebilir Mi?

Gelir Vergisiyle İlgili Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar. Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum. İşte 2020 yılında verilen gerçek kişilerin vergilendirilmesine ilişkin özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Yemekli toplantı bedeli serbest meslek kazancının tespitinde gider kaydedilebilir mi? (08.05.2020 tarih ve 13940 sayılı özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

Mali Müşavirler Odası seçimlerinden dolayı bütün meslek mensuplarına düzenlenen yemekli toplantı dolayısıyla yapılan giderin, kazancınızın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunmaması nedeniyle, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

İş yerine alınan televizyonun amortismanı serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınabilir mi?
(27.01.2020 tarih ve 3753 sayılı özelge)

Mesleki faaliyette kullanılması ve demirbaş eşya olarak kaydedilmesi şartıyla, iş yerinde kullanmak üzere alınan televizyon için;

- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması,

- Yüklenilen katma değer vergisinin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi, mümkündür.

Ortak kullanılan ofis için ödenen elektrik, telefon ve su faturaları gider kaydedilebilir mi? (20.04.2020 tarih ve 134509 sayılı özelge)

Serbest meslek faaliyetini gerçekleştirmek üzere kiralanan taşınmazda kullanılan ve abonelikleri aynı yeri kullanan bir meslektaşa veya gayrimenkul sahibine ait olan elektrik, su, telefon, internet gibi genel gider niteliğindeki giderlerin; faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun, işle ilgili olarak kullanıldığının ve belli bir kısmının ödendiğinin tevsiki halinde,

- Ödenen tutarla sınırlı olmak üzere serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi,

- Söz konusu giderlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin katılım oranında indirim konusu yapılabilmesi, mümkündür.

Sigortalı olarak çalışan avukata işten ayrıldıktan sonra yapılacak ödemeler nasıl vergilendirilir?
(20.04.2020 tarih ve 134497 sayılı özelge)

Özel hukuk bürosunda ücretli avukatlık görevinin ifa edildiği dönemde Baro tarafından verilen işler dolayısıyla hak edilen ancak ücretli avukatlık görevinden ayrıldıktan sonra yapılan ödemeler, arızi serbest meslek kazancı niteliğindedir. Bu kapsamda ödenecek vekâlet ücretleri karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu yoktur. Ancak söz konusu vekâlet ücreti üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi çerçevesinde %20 oranında tevkifat yapılması gerekir.

(Kaynak: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi | 24.06.2020)

GÜNDEM