BASINDAN YAZILAR
TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu: Geçici Vergi, Salgında Kar Eden Sektörlerden Alınmalı! - MuhasebeTR

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu: Geçici Vergi, Salgında Kar Eden Sektörlerden Alınmalı!

TÜRMOB BAŞKANI KARTALOĞLU YORUMLADI:

Geçici vergi alınamaz Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkam Emre Kartaloğlu, 18 Mayıs'a kadar ödenmesi gereken Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin geçici verginin alınmasının fiilen ve teknik olarak imkansız olduğunu bildirdi Konu ile ilgili değerlendirme yapan Kartaloğlu, “Geçici vergi salgında kar elde eden sektörlerden alınmalıdır” dedi.

TÜRMOB BAŞKANI KARTALOĞLU GEÇİCİ VERGİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPTI

Geçici vergi salgında kâr eden sektörlerden alınmalı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, 18 Mayıs tarihine kadar ödenmesi gereken Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin geçici verginin uygulanmasının fiilen ve teknik olarak imkansız olduğunu bildirdi.

Kartaloğlu, konuya ilişkin değerlendirme yazısında, "İlk 3 aylık kazançlar esas alındığında 18 Mayıs tarihinde vergi ödenmesi gerekiyor. Ancak, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte ticari ve ekonomik faaliyetler son derece azaldı. Pek çok işletme kapatıldı. İkinci 3 aylık dönemler zararla sonuçlanacak" dedi.

“İlk 3 ay karlı, vergi ödenecek. Ancak, ikinci 3 ayla birlikte ilk 6 ay olarak düşünüldüğünde büyük bir zarar çıkacak. Dolayısıyla ilk 3 aylık geçici kazanç üzerinden geçici vergi almak bu pandemi sürecinde devletin işletmeler tarafından finanse edilmesi anlamına gelecek. Bu yüzden ilk 3 aylık geçici kazançlardan geçici vergi alınmamalıdır” diyen Kartaloğlu, "Mücbir sebep halinde olan mükelleflerden fatura ve benzeri belgelerin temininde zorluk yaşanmaktadır. Örneğin 65 yaş üstü ya da kronik hastalığı bulunan gelir vergisi mükelleflerinden ya da kapatılan işletmelerden belge temin edilememektedir. Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart ayma ilişkin KDV beyan süreleri 27 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Mart ayma ilişkin KDV beyannamesi verilmeden.

Mart ayını da içinde barındıran geçici vergi beyannamesinin verilmesi mümkün değildir" görüşünü bildirdi.

Aralık/2019 dönemine ilişkin e-defterlerin oluşturulma ve be-ra ti anması süreleri mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler için 27 Temmuz 2020, diğer mükellefler için 1 Haziran 2020 tarihine uzatıldığına dikkat çeken Kartaloğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019'a ilişkin defterlerin kapanış kaydı yapılmadan 2020 yılma ilişkin açılış kaydı yapılamayacağından ilk dönem geçici vergi beyanında bulunulması fiilen mümkün değildir. Bu nedenle dönem sonu mal mevcutlarım kaydi olarak tespiti de yapılamayacaktır. Bir önceki yıl defterleri kapatılmadan, yeni yılın defterleri açılmadan geçici verginin yapılmasını beklemek, mucizeyi beklemek anlamına gelir. Geçici vergi beyanlarında dikkate alınacak zarar, istisna ve indirimlerin bir önceki yıla ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmeden bilinmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 2019 yılma ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmeden geçici vergi beyanının verilmesi mümkün değildir.”

Vergiye, 6 aylık kazanç tabi tutulmalı

Yazısının çözüm bölümünde ise Kartaloğlu. "Pandemi sürecinde kar elde eden sektörler tespit edilmelidir. Yapılacak düzenleme ile bu sektörlerden ilk dönem geçici vergi alınmalı, bunlar dışında kalan tüm sektörlerde Ocak - Mart 2020 döneminden geçici vergi alınmamalıdır. İlk 6 aylık kazanç üzerinden geçici vergi alınması vergilendirmede adalet ilkesini de güçlendirecektir" dedi.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 07.05.2020)

GÜNDEM