BASINDAN YAZILAR
Emekli Olduktan Sonra İşe İade Davasını Kazananların Durumu / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Emekli Olduktan Sonra İşe İade Davasını Kazananların Durumu / İsa Karakaş

İş Kanunu’na göre, iş akdi feshedildikten sonra geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığının mahkeme kararıyla tespit edilmesi hâlinde, sigortalının, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar ödenen ücret ve diğer haklardan tüm sigorta kollarına ait SGK primleri kesilmektedir.

Bu kapsamda özel sektörde çalışmakta iken mahkeme kararı alınana kadar geçen sürede SGK’dan aylık talebinde bulunan ve taraflarına emeklilik aylığı bağlanan sigortalıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, tahsis talebinde bulunup tercihlerini aylıkların devamı yönünde kullananların, aylık bağlanması talep tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmaları SGK tarafından kabul edilmektedir.

Başka bir anlatımla özel sektörde çalışan işçilerden işe iade davasını kazananlar dava aşamasında emekli olmaları hâlinde sosyal güvenlik destek primine tabi tutularak işlerine devam edebilmektedir. Bu sayede hem çalıştıkları iş yerinden maaş almaya devam etmekte hem de SGK’dan aylık alabilmektedir.

Emekli olan kamu işçilerinin işe iadesi

Kamu sektöründe çalışan işçilerden işe iade davasını kazananlar dava aşamasında emekli olmaları hâlinde özel sektör işçilerinden farklı olarak emeklilik aylıklarının başlangıç tarihi itibarıyla kesilmesi gerekmektedir.

Ancak, kamu sektöründe çalışırken yukarıda açıklandığı şekilde iş akitleri feshedilen ve SGK tarafından kendilerine emeklilik aylığı bağlanıp daha sonra mahkeme kararıyla görevlerine iade olmaları nedeniyle taraflarına dört aya kadar hizmet kazandırılanlardan (5335 sayılı) Kanun gereği aylıkları başlangıç tarihi itibarıyla kesilenler hakkında, söz konusu sigortalıların iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten sonra fiili çalışmalarının bulunmaması ve iş akdinin feshedildiği tarihten sonra işten ayrılma şartının gerçekleşmiş olduğu göz önüne alındığında mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla; bu süreler için aylık bağlananlardan yeniden çalışmaya başlamayanların;

  • Aylık başlangıç tarihleri, mahkeme kararıyla hizmet kazandırılan 4 aylık süreye tekabül edenlerin, bu sürede ödenen aylıklarının kesilmesi,
  • Sigortalılara hizmet kazandırılan 4 aylık süreyi takip eden ay başından itibaren talep alınmaksızın aylık bağlanması,
  • Sigortalıların yapılan yersiz ödemelerde herhangi bir kasıt ve kusurunun olmaması nedeniyle yersiz ödenen aylıkların 1/4 oranında aylıklardan kesilmesi,

gerekmektedir.

Kamuda Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında bulunanların durumu

Görev yapmakta oldukları kurumca resen emekliye sevk edilen veya emekli aylığı almakta iken mahkeme kararları ile görevlerine iade edilen 4/1-c sigortalılarının ise, emeklilik işlemleri iptal edilerek, mahkeme kararlarında hüküm bulunması ve emekliye sevk edildikleri tarih ile mahkeme kararlarıyla göreve başlatıldıkları tarihler arası görev aylıklarının ödenmesi hâlinde, söz konusu tarihler arası emekli aylıkları borç çıkarılarak görev aylıklarından tahsil edilecektir.

4/1-(c) kapsamındaki sigortalılardan, görev yapmakta oldukları kurumca gerek haklarında gerçekleştirilen resen emeklilik işlemlerinin iptali talebiyle, gerekse özellikle istekleri üzerine başlatılan ancak bu isteklerinden sonradan vazgeçmelerine rağmen gerçekleştirilen emeklilik işlemlerinin iptali talebiyle açılan davalar sonucunda, yargı kararları ile emeklilik işlemleri iptal edilerek, mahkeme kararlarında hüküm bulunması ve emekliye sevk edildikleri tarih ile mahkeme kararlarıyla göreve başlatıldıkları tarihler arası görev aylıklarının ödenmesi hâlinde, söz konusu tarihler arası emekli aylıkları borç çıkarılarak görev aylıklarından tahsil edilecektir.

"Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır!" Platon

 

BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA

Hakan Öztürk Bey, malulen emeklilik için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmak gerekmektedir.

1991 sigorta giriş ve 5.800 prim gününüz olduğunuz belirtmektesiniz. Bu bağlamda tüm %60 maluliyet raporu dışında tüm şartlarınız tutmaktadır. Belirtmiş olduğunuz rahatsızlıklarınız için bulunduğunuz ildeki SGK’ya başvurarak maluliyet tespiti istemeniz sizin lehinize olacaktır. SGK tarafından meslekte kazanma gücünüzün en az %60’ını kaybettiğiniz sonucuna varılması hâlinde size aylık bağlanabilir.

 

İsa Bey, gazetecinin yıllık iznini vermeyen işverene ceza var mı? Nazlı Çiçek

Nazlı Hanım,  gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin süresine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler toplamının üç katı kadar idari para cezası verilmektedir. Ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenecektir.  

Ümit Çoşkun Bey, SSK giriş tarihinize göre EYT kapsamında bulunmaktasınız. Ancak EYT yasası çıksa bile en az 9.000 gün primizin bulunması hâlinde emekli olabilirsiniz.

2000 Ekim ayında uzman erbaş olarak mesleğe başladım 4c’li çalışıyorum askerlikten önce sigortam yok. Askerliği borçlandım benim emeklilik yaşımı borçlandığım süre kadar geri çeker mi? Salih Avcı

Salih Avcı Bey, bahsettiğiniz gibi ise yapmış olduğunuz askerlik borçlanma süresi kadar sigortalılık başlangıcınızı geriye çekebilir.

“Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır… Bu da gösterir ki, zaman ve mekân, insanla mevcuttur!”  Ahmet Hamdi Tanpınar

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 25.09.2019)

GÜNDEM