BASINDAN YAZILAR
İlk Defa 4/C’li Olan Doktor İlave Ödeme Alabilir Mi? / Sezgin Özcan - MuhasebeTR

İlk Defa 4/C’li Olan Doktor İlave Ödeme Alabilir Mi? / Sezgin Özcan

Tıp doktoru olarak Aralık 2014'te devlet memuru oldum. 1999-2014 yılları arasında özel hastanede SSK'lı çalıştım. Devletten emekli olduktan sonra artı 2.000 TL ücret alabiliyor muyum? 2008'den önce devlet memuru olma şartı var mı? Eğer varsa, 1994-1999 yılları arasında Zeynep Kamil Hastanesi'nde yabancı uyruklu olarak ihtisas yapmıştım. Bu süreyi borçlanabilirim. Fakat ben işimden memnunum, borçlanıp erken emekli olmak istemiyorum. Ne kadar süre borçlanmam bu sorunumu çözer? Ayşe Yenigüç

Tabip ve diş tabip emeklilerine ilave ödeme yapılmasına ilişkin yasal düzenleme 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na eklenen ek 84. madde ile yapılmıştır.

Madde hükmüne göre, ilave ödeme için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre emekli aylığı bağlanmış olması gerekiyor. İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra kamuda çalışmaya başladığınızdan, emekli aylığınız 5434 sayılı Kanun'a göre değil, 5510 sayılı Kanun'a göre 4/c statüsünden bağlanacağından ilave ödemeden yararlanamazsınız.

İhtisas sürenizi borçlanma hakkınız var. Ancak 5510 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesine göre, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında sigortalı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki süreleri borçlanmaları, haklarında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlamıyor. Bu bağlamda, borçlanma yapsanız da ilave ödemeden yararlanamazsınız.

Primleri iade alıp çalışmaya devam edilebilir mi?

Ek-9 kapsamında 10 günden fazla süreyle yanımızda çalışan, yabancı olup Türk uyruğuna geçmiş yardımcımızın, işten ayrılıp ödenmiş primlerini alıp, sonra tekrar sigorta işlemlerini yaptırıp yanımızda çalışmaya devam etmesi şeklinde bir talebi var. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkünse ödeme ne üzerinden hesaplanır? Canan Kaya

Ödenmiş primlerin geri alınabilmesi için kadın sigortalının emekliliği için gereken 58 yaşını doldurmuş olmasına rağmen prim gün sayısını tamamlayamamış olması gerekiyor. Söz konusu kişi 58 yaşını doldurmamış ise ödenmiş primlerinin iadesini talep edemez. 58 yaşını doldurmuş ise talebi üzerine sadece uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primler (primlerin yüzde 20'lik kısmı) toptan ödeme şeklinde iade edilir.

(Kaynak: Sözcü | 29.08.2019)

GÜNDEM