BASINDAN YAZILAR
Sahte Hizmet Tespit Edilirse / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Sahte Hizmet Tespit Edilirse / Ali Şerbetçi

En son bir oto tamirhanesinde çalıştım ve buradan emekli oldum. SGK, 5230 günden 01.05.2009 itibariyle emekli aylığı bağladı. Ancak daha sonra, hizmetlerimin bir kısmının sahte olduğunun tespit edildiği ve aylıklarımın geri alınacağı bildirildi. Böyle bir şey mümkün mü? Aylıklarımın hepsini mi iade edeceğim?
5510 sayılı Kanunun 96'ncı maddesine göre; "Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 10 yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır." Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre "Sahte hizmet kazandırılmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması" ilgililerin kasıtlı ve kusurlu davranışlarını oluşturur. Bu hükümlere göre yapılacak tahsillerde, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla on yıllık süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler geri alınabilir.
Dolayısıyla sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından veya Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle bağlanmaması gereken bir aylığın bağlandığının tespit edilmesi sonucu, SGK aylık başlangıç tarihi itibariyle aylığı iptal eder ve bugüne kadar yapılan ödemeler yersiz ödeme olarak kabul edilir. Yersiz ödemenin, sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanması halinde de, yersiz ödeme tespit tarihinden geriye doğru 10 yıllık sürede ödenen aylıklar tespit edilerek tahsili yoluna gidilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK günüm var. 18 ay askerlik yaptım. S.C.
25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Priminiz tamamlanmış, 2028'de de yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız yaşınızı etkilemez..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 26.08.2019)

GÜNDEM