BASINDAN YAZILAR
Kıdem Tazminatı ve Sosyal Yardımlarda Temmuz Artışı / Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Kıdem Tazminatı ve Sosyal Yardımlarda Temmuz Artışı / Sezgin Özcan

Bilindiği üzere, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme gereği, devlet memuru aylıklarına ocak-haziran enflasyon farkı ile birlikte temmuz ayında yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

Yüzde 6.02 artış oranına göre aylık katsayısı 0.138459, taban aylık katsayısı 2.167248, yan ödeme katsayısı ise 0.04391 olarak yeniden belirlendi. Yeni katsayılara göre, sadece görevdeki devlet memurları ile memur emeklilerinin aylıklarında değil, kıdem tazminatı ile sosyal yardım tutarlarında da artış gerçekleşti.

KIDEM TAZMİNATI

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen hallerden biri ile sona ermesi halinde, her çalışma yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak her bir hizmet yılı için ödenecek tazminat tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını aşamıyor.

1 Temmuz 2019 öncesinde 6.017,60 lira olan kıdem tazminatı tavanı, katsayı artışına bağlı olarak 362,26 lira artışla 6.379,86 liraya yükseldi. Buna göre, iş sözleşmesi temmuz-aralık 2019 döneminde sona erecek olanlardan, kıdem tazminatına esas ücreti 6.379,86 lira ve üzerinde olanlar, her çalışma yılı için 362.26 lira daha fazla kıdem tazminatı alacaklar.

AİLE YARDIMI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesine göre devlet memurlarına, çalışmayan ve her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş ve çocukları için aile yardımı ödeniyor.

1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, eş için 2.134 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen aile yardımı tutarı 278.69 liradan 295.47 liraya yükseldi. 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen çocuk yardımı tutarı ise 34.61 lira oldu. 72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için ödenecek yardım tutarı ise 69.22 lira.

ÖLÜM YARDIMI

Yeni aylık katsayısına göre, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren devlet memurunun memur olmayan eşinin veya çocuğunun ölümü halindeödenecek ölüm yardımı 1.315,36 lira, memurun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ise 2.630,72 lira oldu.

İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLAR

Devlet memurları için yukarıda açıkladığımız aile ve ölüm yardımına ilişkin uygulama, 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar için bazı farklılıklar gösteriyor. Örneğin İş Kanunu kapsamında bulunanlara bu tutarların ödenmesi yasal bir zorunluluk değil. Bu yardımların ödenmesi ancak bireysel veya toplu iş sözleşmeleri ya da işverenin iradesine bağlı olarak söz konusu olabiliyor.

Bu bağlamda, devlet memurlarına ödenen çocuk yardımı tutarlarını aşmayan çocuk yardımları gelir vergisinden müstesna tutuluyor. Eş için ödenen aile yardımının ise tamamı vergiye tabi. Çalışanlara veya hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımının, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamı vergiden müstesna.

SGK uygulamasında ise çocuk ve aile yardımına ilişkin, asgari ücrete bağlı olarak sigorta primi istinası uygulanıyor. Bu bağlamda, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren en fazla iki çocuk için ödenecek çocuk zammının (yardımının) 51.17 lirası, çalışmayan ve emekli olmayan eş için ödenen aile zammının (yardımının) 255.84 lirası sigorta primine tabi tutulmuyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında çalışan sigortalılar için sigorta primine tabi tutulmayan çocuk ve aile yardımı tutarları ise çocuklar için 102.34 lira, eş için 511.68 lira olarak uygulanıyor. Ölüm yardımının ise tamamından sigorta primi alınmıyor.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 17.07.2019)

GÜNDEM