BASINDAN YAZILAR
Engelli Çocuğu Olanlara Erken Emeklilik / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Engelli Çocuğu Olanlara Erken Emeklilik / Ali Şerbetçi

Sürekli bakıma muhtaç derecede bedensel engelli bir çocuğum var. Aynı zamanda bir işyerinde kuaför olarak çalışıyorum. Emekli olurken, bu engelli çocuğumdan dolayı erken emeklilik hakkım olduğunu öğrendim. Bu konunun ayrıntılarını öğrenmek istiyorum. Bu haktan nasıl yararlanabilirim? S. AKAN
5510 sayılı Kanunun 28'inci maddesine göre, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Bu ilavenin yapılabilmesi, kadın sigortalının bu durumunu SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun SGK sağlık kurullarınca yapılan değerlendirme sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi zorunludur.
Kadın sigortalılara verilen bu hak Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den sonraki süreler için geçerli olduğundan, ilave edilecek sürenin tespitinde SGK sağlık kurulu kararında belirtilen tarih dikkate alınır.
Ağır engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, SGK sağlık kurulu karar tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenir.
Bu açıklamalar ışığında, SGK tarafından yetkilendirilen bir hastaneden sağlık raporu alıp çocuğunuzun durumunu tespit ettirmeniz ve SGK'ya başvurmanız halinde, SGK sağlık kurulunun vereceği muhtaçlık kararı tarihinden itibaren geçen çalışma sürelerinizin dörtte biri toplam prim gün sayınıza eklenecek ve sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak özetlenebilecek emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayınızı doldurmanız kolaylaşacaktır.
Bu yolla, yaş ve sigortalılık süresi koşullarını da sağlamanız kaydıyla, bakıma muhtaç çocuğunuz nedeniyle prim ödeme gün sayınızı daha erken doldurursanız, emekliliğiniz de daha erken mümkün olabilecektir..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 17.07.2019)

GÜNDEM