BASINDAN YAZILAR
EYT, 3600 Ek Gösterge, Stajyerler ve Kıdem Tazminatıyla İlgili En Son Gelişmeler / İsa Karakaş - MuhasebeTR

EYT, 3600 Ek Gösterge, Stajyerler ve Kıdem Tazminatıyla İlgili En Son Gelişmeler / İsa Karakaş

31 Mart 2019 Mahallî İdareler Seçiminin ardından TBMM yasama faaliyetlerine yeniden başladı. Dolayısıyla TBMM’ye gerek iktidar partisinden gerekse muhalefet partilerinden birçok kanun teklifi gelmeye başladı.

Hâl böyle iken EYT’li okuyucularımız başta olmak üzere stajyerler, 3600 ek gösterge bekleyenler, stajyerlik süresinin emeklilikte sayılmasını bekleyenler, kıdem tazminatı hakkı ile ilgili bir değişiklik olup olmadığını merak edenler, yurt dışındaki kadınlar gibi borçlanma hakkı isteyen yerli ve millî ev kadınları, erkeklerin askerlik borçlanmasında olduğu gibi şartsız doğum borçlanması talep eden anneler, yarım çalışma hakkı ile ilgili yönetmeliği bekleyen memurlar kendileriyle ilgili bir hüküm olup olmadığıyla ilgili gazetemizi soru yağmuruna tuttu.

"Torba Kanun" TBMM’de

Hemen cevaplayalım. Hâlihazırda TBMM’de yeni gönderilen "Torba Kanun"un yanı sıra milletvekilleri tarafından verilen birçok kanun teklifi bulunmaktadır.

Şimdilik toplu iş sözleşmlerinden, vergiye kadar birçok değişik düzenlemenin yer aldığı "Torba Kanun"da şimdilik EYT, stajyerler, 3600 ek gösterge ve belirtilen diğer kesimlerle ilgili herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak Torba Kanun'un TBMM’de görüşülmesi esnasında daha birçok değişik konu ve alanlarla ilgili düzenlemelerin gireceği kuşkusuzdur.

Bu bağlamda her an beklenti içinde olan söz konusu kesimler için de Torba Kanun'a yeni bir düzenleme konabilmesi ihtimal dâhilinde bulunmaktadır. 

Sendikalarla ilgili düzenleme

Söz konusu Torba Kanun'da; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun geçici 6. maddesi değiştirilerek 2009 Temmuz istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile 2009 Temmuz istatistiğinin yayımından sonra 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş olan işçi sendikalarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre içinde yapacakları yetki tespit başvuruları yüzde bir şartı aranmaksızın iş yeri veya işletme çoğunluk şartına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılması öngörülmektedir.

Kariyer mesleklere naklen atama fırsatı

Torba Kanun'da; Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş sürecinde gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin genişlemesi ve çeşitlenmesi veya yeni birimlerin oluşturulması ve kurumlarda yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanması suretiyle giderilmesi öngörülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarının bu madde kapsamında naklen atama yapabilmesi, atanacak personelin hangi kadro ve pozisyonlardan seçileceği, atama şartları ile atanacağı kadro ve pozisyonların Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterileceği düzenlenmektedir.

Kıdem tazminatıyla ilgili yeni kanun teklifi

Kıdem tazminatı fonu kurulması ile ilgili yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu tazminatla ilgili muhalefet partisi tarafından yeni bir kanun teklifi verildi.

Bu teklif ile; işçilerin bir yıldan kısa süreli çalışmalar için de kıdem tazminatı hakkı elde edebilmesinin sağlanması; kıdem tazminatı ödemeyen işveren açısından yaptırım unsuru olarak idari para cezasının getirilmesi; kıdem tazminatı ve sair işçi alacaklarının, kamu alacaklarının ve rehinli alacakların önüne geçirilmesi ve kıdem tazminatı fonu kurulmasını öngören hükmün yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

Bu teklifin Meclis aritmetiği göz önünde bulundurulduğunda yasalaşmasının zor olduğu ortaya çıkmaktadır.

Muhalefet partisi milletvekilleri tarafından verilen diğer bir kanun teklifinde ise, işsizlik ödeneklerinin yükseltilmesi, bu ödeneğe hak kazanma şartlarının kolaylaştırılması, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin işçilere yapılacak ödemeler dışında bir amaçla kullanılamaması ve fon gelirlerinin başka kurum ve kuruluşlara aktarılmasının yasaklanması öngörülmektedir...

            ***

“İnsan ulaşamadığı şeylerin delisi, ulaştığı şeylerin nankörüdür.” Pablo Neruda

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 20.05.2019)

GÜNDEM