BASINDAN YAZILAR
Seçilemeyen Memurlar, Dönüş İçin Başvuru Süresine Dikkat - MuhasebeTR

Seçilemeyen Memurlar, Dönüş İçin Başvuru Süresine Dikkat

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimler dolayısıyla memuriyetten istifa edenlerin büyük kısmı ya aday olamadı, ya da aday olduğu halde kazanamadı. Daha önce memurluğu bırakıp belediye başkanı seçilenlerin bir kısmı ise son seçimde başarılı olamadı. Seçim dolayısıyla istifa edenler eski görevlerine nasıl dönecek? Dönüş dilekçesini ne zaman vermeleri gerekir? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, merak edilen bu soruların cevabını yazdı.

Kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin yönetim ve denetiminde görev alanların yerel seçimlerde aday olabilmesi için istifa etmeleri gerekiyor. Pazar günü yapılan yerel seçimde aday olmak amacıyla, bu görevlerde bulunan binlerce kişi istifa etti. Ancak, bunların önemli kısmı aday gösterilme aşamasında elenirken, bir kısmı da girdiği seçimde başarısız oldu.

BİR AYLIK SÜREYE DİKKAT

Peki, aday gösterilmeyen ya da seçimi kaybedenler göreve nasıl dönebilecek? Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler ve savcılar ile subay ve astsubaylar, aday olmak için istifa ettiklerinde bir daha kamuya dönemiyorlar. Diğer devlet memurları ve kamu görevlileri ise aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde dönüş dilekçesi vermek zorunda. Dönüş dilekçesi verenlerin dönüşünü kabul edip etmeme konusunda kamu idarelerinin takdir hakkı bulunmuyor.

 

 

Seçim dolayısıyla istifa eden ancak aday gösterilmeyenlerin, dönüş için YSK’nın kararı açıklanmadan dilekçe vermeleri mümkün. Ancak, aday gösterilmediği halde dönüş dilekçesini henüz vermemiş olanların, YSK’nın kesin seçim sonuçlarını açıkladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde dönüş dilekçesi vermeleri gerekiyor. Dönüş dilekçesi için YSK’nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasını beklemeye gerek bulunmuyor. Seçilememiş olanlar hemen dilekçe vermeye başlayabilirler.

ESKİ GÖREVLERİNE DÖNEBİLECEKLER Mİ?

Aday gösterilmeyen veya seçilemeyenlerin tekrar dönmek istemeleri halinde, kurumları tarafından eski görevlerine atanmaları zorunlu değil. Ayrıldığı kadrosu boş olmayanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir göreve de atanabilecekler. Ancak, her durumda kamuya dönüş hakları bulunuyor.

İKİ DEFADAN FAZLA İSTİFA EDENLERİN DURUMU

Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurlar iki defadan fazla istifa ettiklerinde bir daha kamuya dönemiyorlar. Ancak, seçim nedeniyle istifa edenlerden yeniden memuriyete dönmek isteyenlerde bu kural uygulanmıyor.

ÖZLÜK HAKLARI NE OLACAK?

Seçim nedeniyle görevlerinden ayrılanlar, ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanamayacaklar. Bu süreleri emeklilik bakımından da değerlendirilmeyecek. Göreve geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak. Bu döneme ilişkin sosyal güvenlik kesintileri kurumları tarafından ödenmeyecek.

 

 

EKSİK GÜNLERİ NASIL BORÇLANACAKLAR?

Seçim dolayısıyla istifa edenler, boşta geçen süreleri emekliliğe saydırabilmek için borçlanma yapabiliyor. Bu noktada 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri devreye giriyor. Bu kanuna göre, borçlanma, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirilen süreleri için yapılabiliyor.

NASIL DİLEKÇE VERİLECEK?

Göreve dönüş dilekçesinde şekil zorunluluğu bulunmuyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde aday gösterilmediğini veya seçilemediğini belirtip, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu’nun Ek 7’nci maddesi gereği göreve dönmek istediğini belirtmek yeterli bulunuyor.

BELGE İSTENEBİLİR

Kamu kurumları, göreve dönmek isteyenlerden aday olamadıklarına ya da seçilemediklerine dair belge istemek zorunda değil. Ancak, kamu idareleri böyle bir belge istediğinde ibraz edilmesi zorunlu.   

 

 

Seçim gerekçesiyle memuriyetten istifa edip de aday adaylığı başvurusunda bulunmayanlar, yukarıda sayılan haklardan yararlanamayacak. Bunlar, Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesinde yer alan iki defaya kadar istifa edenlerin kamuya dönüş hükümlerine tabi olacaklar.

ŞAHSA BAĞLI KADROLAR İPTAL

Şahsa bağlı kadrolarda görev yapanlar seçim dolayısıyla istifa ettiklerinde, kadroları iptal ediliyor. Dolayısıyla, bunlar kamuya tekrar döndüklerinde, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir kadroya atanacaklar.

YENİDEN SEÇİLEMEYEN BAŞKANLAR KAMUYA DÖNEBİLECEK

Kamudan istifa ettikten sonra belediye başkanlığı yapan ancak yeniden seçilemeyenler, YSK’nın kesin seçim sonuçlarını ilan etmesini izleyen iki ay içinde dilekçe vererek dönebilecekler. Ancak, hizmet süreleri itibarıyla veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanmış olanlara dönüş yolu kapalı olacak. Eski başkanlar, geriye dönüş dilekçelerini, eski kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa verecekler.

Yargı kararıyla belediye başkanlığı görevi sona erenler ile belediye başkanlığından istifa edenler dönüş hakkından yararlanamıyor.

Eski belediye başkanları dönüş yaptıklarında, belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılacak.

(Kaynak: Haber Türk | 03.04.2019)

GÜNDEM