BASINDAN YAZILAR
Seçimleri Kazanan Belediye Başkanları İle Muhtarların SGK’sında Püf Noktaları / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Seçimleri Kazanan Belediye Başkanları İle Muhtarların SGK’sında Püf Noktaları / İsa Karakaş

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahallî İdareler Seçimi neticesinde yeni belediye başkanları, muhtarlar ile diğer yerel yönetim üyelerinin seçimi yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda yeni başkanlar ve muhtarlar seçilecek. Ayrıca belediye başkan yardımcıları da belirlenecektir.

Bahse konu yönetici ve muhtarların sosyal güvenliği diğer sigortalılara göre farklılık arz etmektedir.

 

Belediye başkanları ile il encümenlerinin sosyal güvenliği

 

Yeni yapılan mahallî idareler seçiminde belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenlerden, daha önce sigortalılık hâli bulunmayanlar ile 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılığı bulunanların isteklerine bakılmaksızın seçildikleri tarihten itibaren 4/1-c kapsamında sigortalı sayılacak ve bu statüde sigortalılık işlemleri yürütülecektir.

Ancak bu kuralın istisnasını 65 yaşını tamamladıktan sonra belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenler oluşturmaktadır. Bu bağlamda 65 yaşını tamamlayanlar (4/1-c) kapsamında sigortalı olma talebinde bulunsalar dahi sigortalı sayılmayacaklardır.

Belirtilen görevlere seçildikten sonra 65 yaşını tamamlamış olanların 4/1-c kapsamındaki sigortalılığı, 65 yaşını tamamladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren sona erecektir.

Belediye başkanlığına seçilenlerden daha önce Emekli Sandığı Kanununa tabi hizmeti bulunanlar hakkında ise Emekli Sandığı hükümleri uygulanacaktır.  

 

Emekli başkanların durumu

 

Gerek 2008 yılı Ekim ayı başından önce emekli (malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlar) olanlar ile gerekse bu tarihten sonra emekli aylığı bağlanacak olanlardan belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenler, 4/1-c kapsamında sigortalı olmak istemeleri durumunda, emekli aylıkları kesilmek suretiyle dilekçelerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren sigortalı sayılacaklardır.

 

Köy ve mahalle muhtarlarının sosyal güvenliği

 

2108 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, ya da sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılacaktır. Sosyal güvenlik işlemleri de 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar gibi yürütülecektir

 

Belediye başkan yardımcıları

 

Belediye Kanununa göre norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanının, zorunlu görmesi hâlinde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir.

Belediye meclis üyeleri arasından belediye meclisindeki görev süresini geçmeyecek şekilde görevlendirilen belediye başkan yardımcıları taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilmektedir.

Belediye başkan yardımcıları genel olarak belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilmektedir. Bunlardan herhangi bir sigortalılığı bulunmayan belediye başkan yardımcıları, SGK’ya başvurup (4/1-c) kapsamında sigortalı sayılmalarını istemeleri hâlinde seçildikleri tarihten, belediye başkan yardımcılığı görevinden önce zorunlu sigortalılığı bulunması hâlinde ise bu sigortalılığının sona erdirildiği tarihten itibaren (4/1-c) uyarınca sigortalı sayılacaklardır. Ancak emekli (malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlar) aylığı almakta iken belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ise (4/1-c) uyarınca sigortalı sayılmayacaklardır.

Belediye başkan yardımcılarının sigortalı sayılması taleplerine bağlı olduğundan, 4/1-c kapsamında talepte bulunmayıp, 4/1-a’ya tabi olmak için talepte bulunan belediye başkan yardımcılarının talepleri kabul edilerek 4/1-a kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

4/1-a kapsamında talepte bulunmamakla birlikte herhangi bir sigortalılığı olmayanlardan belediyelerce prim ödenen belediye başkan yardımcılarının 2008 yılı Ekim ayından sonraki süreleri de 4/1-a kapsamında sigortalılık sayılacaktır.

             ***

“Başarıyı kutlamak çok doğal. Fakat başarısızlıktan ders çıkarmak daha önemlidir.” Bill Gates

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 03.04.2019)

GÜNDEM