BASINDAN YAZILAR
İş Kazasından Sayılan Haller / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

İş Kazasından Sayılan Haller / Şenay Koçyiğit Özdoğan

Şahsi aracımı kullanarak işe gitmek için yola çıktım ve kaza yaptım. Bu iş kazası sayılır mı?

Her kaza iş kazası olarak değerlendirilemez. Kazanın iş kazası sayılması için çeşitli halleri sağlıyor olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde iş kazası; Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalının;
a) İşyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
c) Görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, gerçekleşen ve çalışanı bedenen veya ruhen zarara uğratan olay olarak geçmektedir.
İşverence sağlanan taşıt dışında araçlarda gerçekleşen kazalar iş kazası sayılmamaktadır. Yani serviste gerçekleşen kazalar iş kazası iken şahsi aracınızla kaza geçirmeniz
durumunda iş kaza sayılmamaktadır.

(Aydınlık | 01.04.2019)

GÜNDEM