BASINDAN YAZILAR
Tapu, Kendi Çıkardığı Genelgeye Kendisi Uymuyor, O Zaman Kim Uyacak? / Abdullah Tolu - MuhasebeTR

Tapu, Kendi Çıkardığı Genelgeye Kendisi Uymuyor, O Zaman Kim Uyacak? / Abdullah Tolu

Gün geçmiyor ki, enteresan bir olay yaşamayalım. Hemen her gün birbirinden ilginç konularla karşılaşıyoruz.

Bazen öyle şeyler oluyor ki, “Allah Allah” demekten kendimizi alamıyoruz. Bunların nedeni ise; yetki çatışması, alt üst makamlar arasındaki akıl almaz rekabet, hiyerarşik yapılanmada alt birimlerin üst birimlerin emirlerini yerine getirmemesi, talimatlarına uymaması gibi.

Bu konudaki son olay TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE yaşanıyor.Tapu Müdürlüklerinin bir kısmı, bağlı bulundukları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı Genelgeye uymuyor, hatta aykırı hareket ediyor. Bundan da, tapuda işlem yaptıranlar dışında şikayet eden yok, işin ilginç tarafı bunu düzelten de yok.

Olay Ne?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çıkardığı 21.12.2018 tarihli bir Genelge ile, tapu işlemlerinde şirketlerden ıslak imzalı yetki belgesi talep edilmemesini, yetki belgesinin Tapu Müdürlükleri tarafından MERSİS sisteminden üretilmesini istedi. Söz konusu Genelge, 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Ancak, bazı Tapu Müdürlükleri, bu Genelgeye rağmen, tapuda işlem yaptırmak isteyen şirketlerden ıslak imzalı yetki belgesi talep etmeye devam ediyor. Genelgeye göre, Tapu Müdürlüklerinin yetki belgesini şirketlerden istemek yerine, MERSİS sisteminden kendilerinin üretmesi gerekiyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çıkardığı Genelge’de Ne Dedi?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tüm teşkilatına yönelik olarak çıkardığı 21.12.2018 tarihli ve 70156023-105-E.4162783 sayılı “2010/6 Sayılı Genelge Değişikliği – MERSİS Uygulaması” konulu Genelgesi’nde; “Tapu sicilinin düzenli tutulması, ticaret sicil müdürlükleri ile tapu müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin etkin, güvenli bir şekilde yapılması, olası sahtecilik girişimlerinin engellenerek, vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli hizmet verebilmek amacıyla, ticaret sicil müdürlükleri tarafından üretilen ve tapu işlemlerinde kullanılan yetki belgelerine merkezi kayıt sisteminden (MERSİS) elektronik ortamda erişim sağlanmıştır. Bu kapsamda 18.05.2018 tarihli ve 23294678-010.06.02-E.1341505 sayılı Makam oluru ile 2010/6 Sayılı Genelgede yapılan değişiklik ile, tüzel kişilerin tapu işlemlerinde imza sirküsü istenilmesi uygulamasına son verilmiş, ticaret sicilinde kayıtlı şirketlerin yetki belgelerinin de sistemden sorgulanarak işleme eklenmesi uygulaması tüm tapu müdürlüklerimizde hayata geçirilmiştir. Bundan sonra yapılacak tapu işlemlerinde ticaret sicilinde kayıtlı şirketlerden yetki belgesi talep edilmeyerek, ekli uygulama kılavuzuna göre sistemden üretilen yetki belgelerinin kullanılarak işlemlere yön verilmesi hususunda 
Bilgi ve gereğini rica ederim.” Şeklinde talimat verdi.

Genelgenin Çıkarılma Amacı Ne?

Söz konusu Genelge’nin çıkarılış amacı; tapu sicilinin düzenli tutulması, ticaret sicil müdürlükleri ile tapu müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin etkin, güvenli bir şekilde yapılması, olası sahtecilik girişimlerinin engellenerek, vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli hizmet verilebilmesi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu amaçla, Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından üretilen ve tapu işlemlerinde kullanılan yetki belgelerine, Tapu Müdürlüklerinin merkezi kayıt sisteminden (MERSİS) elektronik ortamda erişimlerini sağladı.

Peki Tapu Müdürlükleri Ne Yaptı? Genelgeye Uydu Mu?

Genelge ile getirilen uygulama son derece doğru ve yerinde, takdire şayan bir uygulama. Ama gelin görün kü, bunu kime uygulatacaksınız.

Genelge ilk çıktığında, şirketler tarafından çok olumlu ve sevinçle karşılandı. Ancak, yürürlüğe girdiği halde, tapu müdürlüklerinin büyük bir kısmı Genelgeye uymayarak ıslak imzalı yetki belgesi istemeye devam ettiler.

Genelge yürürlüğe gireli yaklaşık 3 ay oldu, hala ıslak imzalı yetki belgesi istenmeye devam ediliyor.

Tapu Müdürlüklerinin Genelgeye Uymaması, Tapuda İşlem Yapan Şirketlere Zora Sokuyor!

Aslında bu genelgenin esas amacı, olası sahtecilik girişimlerinin engellenerek, vatandaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet verebilmek, bu konudaki kötü niyetleri ortadan kaldırmak. Yetki belgesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinden ıslak imzalı istenilmesi yerine, Tapu Müdürlükleri tarafından MERSİS sisteminden elektronik olarak üretilmesi daha kolay ve güvenli. Herkes açısından zaman tasarrufu sağlayan güzel bir uygulama.

Bu kadar güzel bir uygulama varken ve çıkarılan bir Genelge ile bu uygulama zorunlu hale getirilmişken, Tapu Müdürlüklerinin bazılarının bağlı oldukları Genel Müdürlüğün çıkardığı Genelgeye uymayarak eski uygulamada ısrar etmeleri ve şirketlerden Ticaret Sicil Müdürlüklerince düzenlenen ıslak imzalı yetki belgelerini istemeleri ve bunda da ısrar etmeleri anlaşılır gibi değil.

Ticaret Sicil Müdürlüklerinden ıslak imzalı yetki belgesi alınması hiç de kolay ve basit değil. Oldukça zahmetli ve bir o kadar da zaman kaybına neden oluyor. Bu da, işlemlerin gecikmesine yol açıyor. Bu gecikmelerin şirketlere maliyeti ise ölçülemeyecek kadar yüksek ve pahalı.

Peki, Bu Konuda Ne Yapılmalı?

Bu konuda yaşanan sıkıntıları çözme görevi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait.

Adı geçen Genel Müdürlüğün bu konuyu yeniden ele alması ve çıkardığı Genelgeye Tapu Müdürlüklerinin tamamının uymasını sağlaması şart. Artık bu uygulamadan geri dönülmesi söz konusu değil. Belki de, Genelgenin çıkarılış amacının, bunu tam olarak anlayamayan Tapu Müdürlüklerine yeniden anlatılması gerekecek. Yetki belgesinin Tapu Müdürlükleri tarafından MERSİS sisteminden üretilmesi, ıslak imzalı olarak şirketlerden istenilmesinden daha güvenli ve bir o kadar da bu konuda yaşanan sahtecilikleri önleyecek nitelikte.

Sonuç Olarak;

Tapu Müdürlüklerinin tapu işlemlerinde artık yetki belgesini ıslak imzalı olarak şirketlerden istememeleri, MERSİS üzerinden kendilerinin üretmesi gerekiyor. Tapu Müdürlüklerinin bazılarının Genelgeye rağmen ve buna aykırı olarak şirketlerden yetki belgelerini ıslak imzalı olarak istemelerine artık bir son verilmeli, Genelge kendilerine hatırlatılmalı. Şirketlerin tapu işlemleri zorlaştırılmamalı.

Bu konuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün en kısa sürede tedbir alacağını düşünüyorum. Ayrıca, yaşanan gelişmelere ve Bakanlığın bu konudaki iradesine bakıldığında, yaşanan aksaklığın çözümlenmesi de kaçınılmaz bir sonuç.

(Kaynak: Ogün Haber | 19.03.2019)

GÜNDEM