BASINDAN YAZILAR
Resul KURT - Reformla neler değişecek - MuhasebeTR

Resul KURT - Reformla neler değişecek

Aylardır gündemimizi meşgul eden sosyal güvenlik reformunda nihayet sona geldik. Yasa TBMM Genel Kurulunda 55 ret oyuna karşılık 225 kabul oyu ile yasalaştı. Reformun hayatımızda birçok şeyi değiştireceği kesin. İşte reformda göze çarpan değişiklikler; 

Malulen emeklilik

Reformda yapılan değişikliğe göre, Bağ-Kur ve SSK’lılarla, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devlet memuru olanlar, meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmeleri durumunda malul sayılacak. Bu oran Bağ-Kur ve SSK’lılarda halen meslekte kazanma gücünün en az üçte ikisini kaybedilmesi olarak uygulanıyor. Malullük aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olma ve toplam 1.800 gün prim ödeme şartı aranacak. Ancak, başka birinin bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılarda 1.800 gün şartı aranacak. 

Emeklilik yaşından taviz verilmedi

Emek platformunun en çok itiraz ettiği emeklilik yaşından taviz verilmedi. İlk defa kanun kapsamında sigortalı olan devlet memuru ve Bağ-Kur’lularda, kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurma ve en az 9.000 gün prim bildirilmiş olma şartıyla emeklilik aylığı bağlanacak. 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihleri arasında kadınlarda 59, erkeklerde 61 olarak uygulanacak olan emeklilik yaşı, kademeli olarak artırılarak Kadın ve erkeklerde 2048 yılından sonra 65 yaş olarak uygulanacak. 

SSK’lılar 7.200 günle emekli olacak

Reformun en çok tartışılan konularından birisi olan SSK’lıların prim ödeme gün sayısı, 7.000 günden 7.200 güne çıkarıldı. Böylece kademeli olarak 9000 güne çıkarılması uygulamasından da vazgeçilmiş oldu. 

Ölüm aylığından yararlanma koşulları

Ölüm aylığından yararlanabilmek için devlet memurları ve Bağ-Kur’luların, en az 1.800 gün prim ödemeleri gerekecek. Özellikle devlet memurları için 10 yıl olarak aranan sürenin 1.800 güne indirilmesi dul ve yetimleri sevindirecek. SSK’lılarda ise ilgili borçlanma hariç, 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 prim gün sayısı aranacak. 

Gurbetçi işçiler emeklilik primini kendi yatıracak

Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde işverenler tarafından çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, sadece kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümlerine tabi olacak. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak isteyenler hakkında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanabilecek. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortalı primi alınmayacak. 

Emzirme ödeneğini (süt parası) SGK Yönetim Kurulu belirleyecek

Emzirme ödeneğinin tutarı konusundaki anlaşmazlıklar, emzirme ödeneğini SGK Yönetim Kurulunca belirlenmesi ve bakan tarafından onaylanması şeklinde çözüldü. Reformdan önceki mevzuata göre, SSK’lılarda 50 YTL, memurlarda 123,72 YTL olan emzirme Bağ-Kur’lulara verilmemektedir. 

Güncelleme katsayısı

Kanunda en çok tartışılan konulardan birisi olan güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH gelişme hızının yüzde 30’unun toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyle bulunacak. 

İş göremezlik ödeneği değişmedi

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde sigortalılara verilecek iş göremezlik ödeneği; yataklı tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi tutarında olacak. Bu oran mevcut uygulamada analık halinde yatarak veya ayakta tedavi şartı aranmaksızın günlük kazancının üçte ikisi tutarında uygulanıyor.

(Kaynak: Star Gazetesi | 19.04.2008)

GÜNDEM