BASINDAN YAZILAR
En Temel Hak Yaşama Hakkıdır / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

En Temel Hak Yaşama Hakkıdır / Şenay Koçyiğit Özdoğan

İşyerimizde bulunan sendika iş güvenliği ile ilgili pek bir çalışma yapmıyor. Sendikaların iş güvenliği ile ilgili görevleri nelerdir?

Sendikalar Yasası'nın ilk maddesinde, sendikaların kuruluş amacı "Çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi" olarak tanımlanmaktadır. Bir kişinin en temel hakkı yaşam hakkıdır. Görüldüğü gibi sendikaların, işçilerin en temel hakkı olan yaşam hakkı, işçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi konularında doğrudan görevleri bulunmaktadır. Sendikaların üyeleri için mücadelesini verdiği ücret, çalışma süreleri, temel ve yan haklar çalışanların ruhsal yapılarını ve dolayısıyla işyerinde yaşanan iş kazalarını paralel olarak etkilemektedir. Çalışanların ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı bir ortamda bulunması, iş kazalarını engellemekte oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra sendikaların iş güvenliği alanında sunacakları diğer katkılar ise üretim sürecinde ve çalışma alanında edinilmiş olan deneyimlerin aktarılması olacaktır. Sendikalar çeşitli işyerlerinde bulunan temsilcileri aracılığı ile çok daha farklı çalışma tarzı birikimlerini bünyesinde bulunduran yapılardır. Bu temsilciler aracılığı ile iş güvenliği alanında yapılmış olan deneyimler paylaşılarak, yeni fikirlerin doğmasına sebep olabilir. Yeryüzünde iş olduğu sürece iş güvenliği de olacaktır. Bu sebeple sürekli desteklenmeli, geliştirilmeli ve gelecek nesillere bir kültür olarak aktarılmalıdır. Geliştirilmesi için farklı sektörlerde bulunan sendikaların tecrübelerinin aktarılması çok önemlidir.

Sorularınızı

(Aydınlık | 23.02.2019)

GÜNDEM