BASINDAN YAZILAR
İşe İade Halinde Boşta Geçen Süre Ücreti Talep Edilebilir Mi? / Didem Okur - MuhasebeTR

İşe İade Halinde Boşta Geçen Süre Ücreti Talep Edilebilir Mi? / Didem Okur

Haksız olarak işten atıldığım şirkete açtığım işe iade davasını kazandım, işveren beni işe aldı. Ancak boşta geçen süreye ilişkin mahkemenin karar verdiği 4 aylık ücreti ödemedi. Bu doğru mu?

Mahkeme tarafından verilen işe iade kararı kesinleştiğinde, işçi işe iadesi için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Bu başvuru yapıldığı anda boşta geçen süre ücretinin ödenmesi gerekir.

İşe iade başvurusu işveren tarafından kabul edilen işçi, boşta geçen süre ücreti kendine ödenmediği için iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, bu feshin ne zaman yapıldığıdır. İşçi bu feshi işe başladıktan çok kısa bir süre sonra yaparsa, mahkemeler bunu, işçinin işe iade isteğinde samimi olmadığı şeklinde yorumlamaktadır. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012/22-1498 E. 2013/559K. 17.04.2013 T.) Bu nedenle yapılacak feshin işe iade üzerinden makul bir süre geçtikten sonra yapılması doğru olacaktır. Okurumuzun bu hususta mutlaka bir uzman görüşüne başvurması önemlidir.

(Kaynak: Aydınlık | 30.01.2019)

GÜNDEM