BASINDAN YAZILAR
Meslek Hastalıkları - MuhasebeTR

Meslek Hastalıkları

Uzun yıllar çalıştıktan sonra el bileğimde güç kaybı yaşamaya başladım. Meslek hastalığına yakalandığımı düşünüyorum. Ne yapmalıyım?

Meslek hastalığına yakalandığını düşünen hastanın öncelikle bu hastalığın meslek hastalığı olup olmadığını tespit etmesi gerekmektedir. Bunun için meslek hastalıkları hastanelerinden meslek hastalığı raporu alınması gerekmektedir. Yine bu raporu eğitim ve araştırma hastanelerinden ve devlet üniversitesi hastanelerinden alabiliriz. Başvurulan kurumun sağlık kurulu, hastalığın meslek hastalığı olduğuna karar verdikten sonra, karar işverene İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile tebliğ edilir. Tebliğ edilen tarihten itibaren işveren üç iş günü içinde meslek hastalığı bildirimini yapmak zorundadır. Meslek hastalığına yakalanan işçi tespitin ardından hukuki yollara da başvurabilir. İşverene yönelik iş mahkemelerine maddi-manevi tazminat davası ve hizmet davası açabilir. Bu davalar sayesinde, hâkim ve bilirkişi işyerine keşfe gelir ve bu işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına ve kurallara uyulup uyulmadığına bakar. Başvurulan dava sonucunda işçi davayı kazanır ise işveren tarafından işçiye dava sonucunda belirlenen ödeme yapılır ve işveren işyerinde gerekli önlemleri almak zorunda kalır.

(Kaynak: Aydınlık | 19.01.2019)

GÜNDEM