BASINDAN YAZILAR
Özel Hastanede Vardiya / Didem Okur - MuhasebeTR

Özel Hastanede Vardiya / Didem Okur

■ Özel bir hastanede, iki posta halinde işçi çalıştırılmasında vardiya programı; işçilerin de talebi ve muvafakatı üzerine;

- 08.00/17.00 (9 saat)

- 17.00/08.00 (15 saat)

şeklinde yürütülmektedir. Bu iki vardiya biçiminde her hangi bir sorun ya da kusur var mı?

Kural, niteliği gereği süreklilik gerektiren işlerde, 24 saatlik zaman diliminde üç vardiyanın belirlenmesidir. Ancak; 2017 yılında yapılan bir değişiklik ile turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde 24 saat içinde iki vardiya yapılması mümkündür.

Öte yandan işçilerin gece postalarında 7.5 saatten fazla çalıştırılması kural olarak yasaktır. Ancak turizm, sağlık ve özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde işçinin onayının alınması şartı ile 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca (madde 69) çalışma hayatında gece en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönem, gece süresine karşılık gelmektedir.

Okurumuzun sorusundaki örnekte ikinci postada çalışan işçiler, çalıştıkları sürenin büyük bölümü gece süresine denk geldiğinden gece çalışması yapmaktadır. Sağlık sektöründe çalıştıkları için yazılı onayları ile 7.5 saatin üzerinde çalışma yapabilirler. Ancak belirtmek gerekir ki; işveren vardiya sayısı, vardiya başlama ve bitiş saatleri dışında, vardiyalı çalıştırılan işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri ilan etmekle yükümlüdür. Yine posta değişimlerinde işçi en az 11 saat dinlendirilmek zorundadır.

(Aydınlık | 31.12.2018)

GÜNDEM