BASINDAN YAZILAR
2019 Yılı Asgari Ücreti Neleri Değiştiriyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

2019 Yılı Asgari Ücreti Neleri Değiştiriyor / Vedat İlki

2019 Yılı asgari ücretinin nasıl belirleneceği konusunda dün yazımda tablolar yayınladığımda bir kez daha yanılmadım.

Öncelikle işverenlerin ne istediğini önerilerini tablo da verdiğimde;

a.)TİSK önerisi olan %15 artışlı asgari ücret taleplerini tabloya taşımış,bunun kabul görmeyeceğini belirtmiştim.TİSK yetkilisi de artışı bu yönde istediğini dile getirmiş idi.

b.)TÜRK-İŞ ise ısrarla masada 2.000 TL asgari ücrette direneceği belli idi.

c.)İkili sistem 3 yıldır uygulanmıyor,bunun ise artık ritüel olduğunu bu sene de en fazla ikili sistem de olsa 2.000 TL işçi tarafının kavuşacağını fakat bazı sıkıntılı durumların ortaya çıkacağını bahsetmiş,ikili sistem de tahmini asgari ücreti AGİ dahil 2.000 TL bulmuştuk.

ç.)Bununla birlikte işverenlere verilecek teşvikler bu yılda devam edeceğini,ilk defa yıllardır buradan söylediğimiz işletme büyüklüğü ile teşviklerin hayata geçmesi dediğimizde, evet Sn. Cumhurbaşkanı işletme büyüklüğü teşvik dile getirmiştir.

Yeni dönemde yeni asgari ücretin taraflara kazançlı olmasını temenni ederim.

2019 Yılında Asgari Ücrettin 2.020,90 TL/Net olarak belirlenmesi durumunda SGK kasasına prim artışları ile birlikte yüklüce bir prim girdisi olacaktır.Bu girdi maliyeti işverenlere yansıyacağı için işçilik maliyetleri de yükselecektir.

Bu maliyetleri düşürme adına da teşvikler hayata geçmesi için yasal düzenlemeler yürürlüğe 2019  yılında girecektir.

Asgari Ücret yükseliş eğilimi tıpkı bir domino etkisi yaratarak, çalışanlar arasında ücret artışını beraberinde getirecektir.

Özellikle  Sigorta Primine Esas Kazançlar yükselirken,GSS anlamında SYDV test miktarları artış,İş Göremezlik,Sürekli İş Göremezlik Gelirlerinde artış, 5510/41. maddesine göre borçlanmalar,ihya tutarları da artacaktır.SPEK muafiyet miktarları da değişecektir.

İdari Para Cezaları bu dönem yükseliş eğiliminde olacaktır.

İşsizlik Sigortası,Kısa Çalışma Ödeneği,AGİ ve Çırak /Stajyer öğrenci ödemeleri de değişime uğrayacaktır.

Kısaca bu işin maliyet yükü iyi hesap edilmesi,ileride telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlara yer açmamalıdır.

Özel sektörde:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 85,28 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 639,60 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 19.188,00 TL

SİGORTA PRİMİNDEN MUAF TUTARLAR

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile
zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;  

85,28 TL x % 6 = 5,12 TL (*) (Günlük)

- Çocuk zammı:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;  

2.558,40 TL x % 2 = 51,17 TL(*) (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında; 

 2.558,40 TL x %10 = 255,84 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13. maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.558,40 x % 3 = 76,75 TL . olacaktır.

BORÇLANMA BEDELLERİ

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 2019 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı 85,28 TL x % 32 = 27,29 (*),

Üst sınırı : 639,60 TL x % 32 = 204,67 TL,

esas alınacaktır.

İDARİ PARA CEZALARI

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,40 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

(Alitezel | 26.12.2018)

GÜNDEM