BASINDAN YAZILAR
Zamsız Yurtdışı Askerlik Ve Doğum Borçlanmasında Son Günler / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Zamsız Yurtdışı Askerlik Ve Doğum Borçlanmasında Son Günler / Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün yurtdışı, askerlik ve doğum borçlanmaları yapmayı düşünenlerin zam gelmeden borçlanma müracaatlarını konusunu işleyip sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım.

Değerli okurlar, her yıl Aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere komisyon toplantıları yapılıyor ve muhtemelen 1-2 haftaya kadar asgari ücrete yapılacak zam oranı belirlenir. Bu zam oranı da milyonlarca SGK’lıyı ilgilendirmektedir. Çünkü yurtdışı, askerlik ve doğum borçlanma asgari rakamları zamlanan yeni fiyattan hesaplanmaktadır.

Zamsız fiyatlardan faydalanmak için 31.12.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna elden veya taahhütlü posta ile müracaat edenler zamsız fiyatlardan faydalanacak. Askerlik ve doğum borçlanmalarında borç tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödenmek zorundadır. Yurtdışı borçlanmalarında tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmek zorundadır.

YURTDIŞI BORÇLANMASI

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalamış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler. Borçlanma kapsamındaki süreler yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir.

DOĞUM BORÇLANMASI

4-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/EMEKLİ SANDIĞI) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılacaktır

ASKERLİK BORÇLANMASI

Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

5510 Sayılı Kanunun 4-1(b/BAĞ-KUR) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar askere alınmaları halinde sigortalılıkları sona ermediğinden bu sigortalılıkları devam ettiğine göre er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasında zorunlu sigortalılıkları devam edenler dışındakiler borçlanma yapabilecektir.

BORÇLANMA TUTARI NE KADARDIR

1-) 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yurt dışı borçlanma talebinde bulunacakların bir günlük yurtdışı hizmet borçlanması için ödeyecekleri en düşük tutar; 21,648 TL

2-) 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yurt dışı borçlanma talebinde bulunacakların bir günlük yurt dışı hizmet borçlanması için ödeyecekleri en yüksek tutar; 162,36 TL

(Milli Gazete | 19.12.2018)

GÜNDEM