BASINDAN YAZILAR
İşyeri Koşullarında Değişiklik / Didem Okur - MuhasebeTR

İşyeri Koşullarında Değişiklik / Didem Okur

Okurumuz, pazartesi paylaştığımız sorusunda, 2014’te çalışmaya başladığı işyerinden, bu sene içinde, evinden 60 kilometre uzaklıkta başka bir şubeye gönderildiğini; yolda 5 saatinin geçtiğini ifade etmişti.

Bu konuda okurumuzun iş sözleşmesi ya da üyesi bulunduğu sendika ile işyeri arasında bağıtlanan bir toplu iş sözleşmesi var ise bu sözleşmelerde işçinin işyeri değişikliğini peşinen kabul edip etmediğinin öncelikle incelenmesi gerekir. İşçinin peşin kabulü mevcutsa, işyeri koşullarında değişikliğin sözleşmenin haklı feshi sebebi olmadığını belirtelim.

İş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa işveren, uygulamaya geçirmek istediği işyeri koşulu değişikliği için işçiye yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. İşçi, bu yazılı bildirime mutlaka cevap vermekle yükümlü değildir. İşçi, bildirimden itibaren 6 iş günü içinde işyeri koşullarındaki değişikliği açıkça kabul etmeyebilir ya da sessiz kalabilir. Sessiz kalması da kabul etmeme hükmündedir.

İşçi, yeni işyeri koşullarını kabul etmediği halde işveren, uygulamakta ısrar ederse, işçi iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Böylece kıdem tazminatına hak kazanır.

Bu noktada yapılan değişikliğin esaslı olması önemlidir. Yargıtay esaslı değişiklik saymadığı durumlarda işçinin kıdem tazminatına hak kazanmadığı yönünde karar vermektedir.

(Aydınlık | 14.12.2018)

GÜNDEM