BASINDAN YAZILAR
Zordaki Şirketin İşçi Ücreti Fondan / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Zordaki Şirketin İşçi Ücreti Fondan / İsa Karakaş

İşverenin aciz duruma düşmesi, konkordato ilan etmesi, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, devlet belirli şartlarda işçi ücretlerini karşılıyor. Özelikle iş yeri sahiplerinden borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyenlerin veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için her geçen gün konkordato talepleri artıyor. Belirtilen nedenler ile konkordato ilanları halinde çalışanların ücretlerinin nasıl ödeneceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşverenin ödeme aczine düştüğü hallerde işçilerin zor durumda kalmalarının önlenmesi ve geçimlerini devam ettirebilmeleri amacıyla bir kısım ücret alacakları devletin kurduğu Ücret Garanti Fonu vasıtasıyla garantiye alınarak ödeniyor.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılan kişileri iş sözleşmesine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanlarının hizmet akdinden kaynaklanan ve ödenmeyen 3 aylık ücret alacakları Ücret Garanti Fonu’ndan ödeniyor.

KAYNAĞI İŞSİZLİK SİGORTASI

Şubat 2005’ten 30.09.2018’e kadar 75 bin 351 kişi Ücret Garanti Fonundan ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 194 milyon 338 bin TL ödeme yapıldı. Sadece geçtiğimiz eylül ayında Ücret Garanti Fonundan 712 kişiye toplam 3 milyon 69 bin TL ödendi. Bu Fon, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde 1’inden oluşuyor. 

GEREKLİ BELGELER

Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekâletnameyi haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekiyor.

Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi

İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi ile İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288’inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, gerekiyor.

ÖDEMELERİN MİKTARI

Başvuru sahipleri İŞKUR’a başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştirilir.

İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak ödemelerini alabilirler.

Ücret Garanti Fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılan ödemeler her hâlükârda günlük 507.38 TL’yi geçmiyor.

ÖDEME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

İşçilerin Ücret Garanti Fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için aranan şartlar ise şöyle:

  • Ücret alacağının bulunduğu dönemde iş sözleşmesine tabi olarak, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışıyor olması
  • İşveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi ya da konkordato ilan etmiş olması
  • İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışmış olması ve
    • 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması. 

(Kaynak: İto | 06.11.2018)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM