BASINDAN YAZILAR
Ev Sahibi Ol Kıdem Tazminatı Öde! / Vedat İlki - MuhasebeTR

Ev Sahibi Ol Kıdem Tazminatı Öde! / Vedat İlki

Başlığı okuduğunuzda bir çoğunuz bu konuda şaşıracaksınız.Okur bu soruyu yöneldiği zaman keşke bu işi bilen Uzmanların yazılarını okusa idi.

Konuya 7 yıl önce bu köşeden yazmışım.

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=4536  BİR EV SATIN ALDIM KIDEM TAZMİNATI ÖDEDİM başlığı ile birlikte;

Türkiye ‘de son 20 yıldır ev sahibi olmak herkesin hayali haline geldi.Bir çok aile bütçesine uygun bir ev almak için yıllarca uğraşır.Son yıllarda emlak piyasında uygun kredi oranlarıyla, ödeme gücüne uygun,kira öder gibi ev sahibi olma kampanyasıyla ev sahibi olunur.

Özellikle yeni ve hiç oturulmamış evleri satın aldığınızda site de olsa,apartman katı da olsa, kat maliki olarak gider paylarına katılmaktan dolayı çalışanların kıdem tazminatından tapu/kat maliki sıfatıyla  sorumlu olursunuz.

Şayet yeni aldığınız bina genç bina değil,yaşlı bina ise eski ve yeni mal sahiplerinin site yada apartman görevlisinin kıdem tazminatı alacağından sorumluluğunuz devam eder.

İş Kanunun ilgili maddeleri yaşayan organizmalar gibi,günün koşullarına göre işçilik alacakları yönünden önem arz eder,yetersiz kalınan noktalarda Borçlar Kanunu ve Medeni Hukuk da devreye girecektir.

Sizlerde tapulu ev sahibi olurken aynı zamanda apartman ve site görevlilerine karşı işveren konumuna getiriliyorsunuz.

Örnek:

10 yıllık apartmandan daire satın alan (A) kişisi apartman görevlisinin 10 yıllık kıdem tazminatını da üstlenmiş oluyor,eski mal sahibi ile birlikte.

4857 sayılı Kanunun 6.maddesinde İşyerinin veya bir bölümünün devri başlığı altında; 
''İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. 
Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. 
Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.''

Apartmanda görevli(kapıcı) istihdam ediliyorsa apartman işyeridir. Apartmanın bir dairesini satın alan şahsın yapmış olduğu bu hukuki işlem işyerinin bir kısmının devredilmesi işlemi anlamı ortaya çıkıyor.
4857 sayılı Yasa’ya göre evi satın alan kat maliki ile ev satan kat maliki apartman görevlisinin(kapıcının )kıdem tazminatından birlikte sorumlular. Evi satan kat malikinin bu sorumluluğu iki yıl sonra ortadan kalkar.
 

4857 sayılı Yasa’nın 6. maddesi hükümlerinin uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ev satın alan kat malikinin evin satın alındığı tarihten önceki sürede kapıcının kıdem tazminatından sorumlu olup olmaması 4857 sayılı Yasa’nın 6. maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Özellikle ev sahibi olalım derken,kıdem tazminatı,ihbar ve diğer işçilik ödemelerine,iş mahkemelerinden davalara kadar konulara da muhatap olacağınızı unutmayınız.

Kısaca ev alırken 4857 sayılı İş Hukukundan doğan sorumluluklarla birlikte,5510 sayılı SS ve GSS Kanunun ilgili hükümleri de sizi sıkı sıkı bağlayacaktır.

İleri de süpriz sonuçlar da ortaya çıkar;

a.)Tapunuzda şerh

b.)Tapunuzda hem işçilik alacağı yönünden hem de SGK pirm alacağı yönünden icra ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

(Kaynak: Alitezel | 21.06.2018)

GÜNDEM