BASINDAN YAZILAR
İş Güvenliğinde Yeni Dönem / Arif Temir - MuhasebeTR

İş Güvenliğinde Yeni Dönem / Arif Temir

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte 24 Mayıs 2018 tarihinde değişiklik yapıldı. Değişiklikler aynı tarihte yayınlanarak yürürlüğe girdi. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde yapılan değişikliklerin önemli  kısmını  açıklayalım. 

  Eğitimi kimler verebilecek? 

  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri,

bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları,çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar ,verilebilecek. 

 İşe başlama eğitimi verilecek 

 İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. İşe başlama eğitimlerde geçen süreler iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim sürelerinden sayılmıyor. 

Taşeronda eğitim nasıl olacak 

Yönetmelik değişikliği öncesi durumda asıl işveren taşeronda çalışanların eğitiminden taşeronla birlikte sorumluydu. Yeni düzenlemeye göre asıl işverene kontrol yükümlülüğü getirildi. Buna göreasıl işveren, alt işveren/taşeron ilişkisi kurulan işyerlerinde, her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumlu olacak. 

(Güneş Gazetesi | 20.06.2018)

GÜNDEM