BASINDAN YAZILAR
Bazı Yetimler Çift Maaş Alabilir / Arif Temir - MuhasebeTR

Bazı Yetimler Çift Maaş Alabilir / Arif Temir

Bir olayın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için iş kazasının bazı istisnalar hariç işyerinde meydana gelmesi gerekiyor. İşyerinin mutlaka kapalı bir alan olması gerekmiyor. Genel olarak çalışılan yerleri işyeri olarak kabul edebiliriz. İş kazası sonucunda ölenin hak sahiplerinin/yetimlerinin haklarını açıklayalım. 

Yarısı bağlanır  
İş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına maaş bağlanıyor. İş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağlanacak maaş 90 günlük ücretlerinin %70’i kadar oluyor. Bağlanacak olan aylık asgari ücretin (2.029,50 TL’nin ) %85’inden aşağı olamıyor. Buda demektir ki en düşük maaş 1.725,07 TL olacak. 
Ölenin 1800 gün prim ödeme gün sayısı varsa veya  işe girişle ölüm tarihi arasında 5 yıl geçmiş ve bu süre içerisinde 900 gün prim ödenmişse hak sahiplerine ölüm aylığı da bağlanabilir. Bu durumda hak sahiplerine iki maaş bağlanması söz konusu olabilecek. Hak sahipleri yüksek olan aylığın tamamını, düşük olan aylığında yarısını alabilecek.  Bağlanacak aylık eşitse iş kazası ve meslek hastalığından bağlanacak maaşın tamamı, malullük ve yaşlılık aylığının ise yarısı bağlanır.  

Kıdem de ödenir 
Ölen işçilerin aynı işverene ait işyerlerinde çalışmaları bir yıl veya üzerinde ise hak sahiplerine(mirasçılara) kıdem tazminatı ödenir. Mirasçıların miras hisselerini gösterir belge ile birlikte işverene müracaat etmeleri gerekiyor.  

İzin parası ödenecek 
Ölen işçi yıllık izin kullanmamışsa yıllık izin parası mirasçılara ödenir.  
Örnek: Ölen işçinin 2017 yılında kullanmadığı 14 gün izni varsa bu 14 günlük izin parası ölenin son ücreti üzerinden hesap edilerek mirasçılarına ödenmesi gerekiyor.  

İkramiye hakkına dikkat 
Ölen işçinin hak edipte ödenmeyen  ikramiye, prim ve   fazla çalışma ücretleri gibi  hakları varsa bu haklar  mirasçıların talebi üzerine mirasçılara ödenir.  

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 09.03.2018)

GÜNDEM