BASINDAN YAZILAR
Defter Beyan Sistemine Yapılacak Kayıtlar İle İlgili Açıklama - MuhasebeTR

Defter Beyan Sistemine Yapılacak Kayıtlar İle İlgili Açıklama

Bilindiği üzere 01.01.2018 tarihinden itibaren Serbest Meslek Kazanç Defteri “DEFTER BEYAN” yöntemi ile GİB internet sisteminden tutulacaktır. Konu ile ilgili VUK 486 seri no.lu VUK genel tebliği ile usul ve esasları açıklanmıştır. 

Ocak 2018 dönemine ilişkin kayıtlar 24.02.2018 günü sonuna kadar sisteme girilecektir.24 Şubat tatile rastladığı için kayıtlar 26 Şubat gün sonuna kadar yapılabilecektir. Kayıtların nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler GİB www.defterbeyan.gov.tr/yardim.html#kilavuz adresinde bulunan “KILAVUZ” yayımlanmıştır. Kayıt yapmadan önce mutlaka kılavuzu inceleyiniz.

DEFTER BEYAN SİSTEMİ KDV BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ:

Defter beyan sistemine girilen kayıtlar için sistemden KDV beyannamesi otomatik olarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan beyanname buradan onaylanarak gönderilir. KDV Beyannamesi sisteme 13.02.2018 tarihinde eklenmiştir. Bu tarih den önce (13.02.2018) KDV beyannamesini e-beyanname sisteminden gönderenler ayrıca sistemden yeni beyanname göndermeyecekleredir. Gönderilen KDV beyannamesi süresinde verilen beyannamedir.

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ:

Damga vergisi için “ SÜREKLİ” Mükellefiyeti olan S.M. Erbapları Damga Vergisi beyannameleri için Sistemdeki beyannameler bölümündeki Damga Vergisi Beyannamesini seçerek beyannameyi hazırlanır ve 26.02.2018 tarihine kadar onaylanarak gönderilir.

Damga Vergisi Beyannamesi sisteme 19.02.2018 tarihinde eklenmiştir.  Bu tarih den önce (19.02.2018) Damga Vergisi beyannamesini e beyanname sisteminden gönderenler ayrıca sistemden yeni beyanname göndermeyecekleredir. Gönderilen beyanname süresinde verilen beyannamedir

Damga vergisi işlemi olmayan mükellefler için “BOŞ” da olsa beyanname gönderilmeyecektir. Bu ay ve gelecek aylarda Damga vergisine ait işlemler olması halinde beyanname gönderilecektir.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER:

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 16’ncı maddesi kapsamında Tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31.12.2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular basit usule tabi olan mükellefler açısından 2018 yılı için 30.06.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

Bilgilerinize rica ederim. Saygılarımla,

Yücel Akdemir
İstanbul SMMMO

(Kaynak: ismmmo.org.tr | 20.02.2018)

GÜNDEM