BASINDAN YAZILAR
Babaya Analık İzni / Arif Temir - MuhasebeTR

Babaya Analık İzni / Arif Temir

Doğum yapan kadınların mevzuattan kaynaklanan annelik hakları bulunduğu gibi babalarında bazı şartlarla  annelik hakkına yönelik hakları bulunuyor. Bir başka deyimle  annelerin bazı hakları mevzuatla babalara da veriliyor.  Babanın analık haklarının şartlarını açıklayalım. 

Babanın analık izni 

Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacak. Bilindiği üzere kadın işçiye doğum yapması halinde doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra kullanması gereken sekiz haftalık olmak üzere toplam on altı hafta doğum izni veriliyor. Kadın işçi doğum yaparken ölürse dokuz hafta kullanmadığı analık izni varsa bu izni kadın işçinin eşi kullanacak.  

Evlat edinen babanın analık izni  

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hali izni verilecek. Örneğin iki yaşındaki çocuğu evlat edinen Mehmet  Bey evlat edinme tarihinden itibaren sekiz hafta analık izni kullanacak.  

60 gün süreyle yarım çalışma parası 

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen  erkek işçiler istekleri halinde altmış gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek. Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verilecek. Yarım çalışma ödeneğinin/yarım ücretin günlük tutarı asgari ücret kadar (59,25 TL)  oluyor. 

Özürlü çocuğu evlat edinenler  

İşçi Ali  Bey, üç yaşını doldurmamış engelli çocuğu evlat edinmesi durumunda  üç yüz altmış gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Aynı zamanda yarım çalışma ödeneği alabilecek. 

Part-time çalışma 

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu münferiden evlat edinen erkek işçi çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda part-time/ kısmi süreli çalışma talebinde bulunarak bu haktan yararlanabilecek. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 13.12.2017)

GÜNDEM