BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur Engelli Emekli Maaş Hesaplaması / Vedat İlki - MuhasebeTR

Bağ-Kur Engelli Emekli Maaş Hesaplaması / Vedat İlki

Okurumuz Esnaf Bağ-Kur’lu olup,2009 yılında Tarım Bağ-Kur ucuz prim ödemiştir.%50 Engelli olup bu statüden emekli olmuştur.

YILLAR

GÜN

2000-2008/09

2638

2008/10

3180

 

5818

 

% 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün

 

Bu durumda günle ilgili ve 03.06. 2001 yılında sigortalı olduğundan 16 yılı dolmuştur.

 

2000 İLA 2008/EYLÜL KAZANÇLARI İÇİN HESAPLAMA ESASI:

Sigortalının toplam sigortalılık süresinin;

İlk 10 tam yılının her bir yılı için % 3,5,

Takip eden 15 tam yılın her bir yılı için % 2,

25 yıldan fazla her bir tam yıl için % 1,5

oranlarının toplamından oluşmaktadır.

 

EKİM 2008 SONRASI KAZANÇLAR İÇİN HESAPLAMA ESASI:

Kanunun 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre bağlanan aylıkların aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60 a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre % 50 yi geçmemek üzere tespit edilen orandır.

 

Örnek sigortalı 50x9000/60=7500/360*2=%41,66 bunun karşılığı %50’dir.

 

ORTAK HÜKÜM(5510 sayılı Kanununa Göre)

Kanuna göre sigortalıya bağlanacak aylıkların hesabına esas alınacak alt sınır aylığı; sigortalının mevcut çalışma sürelerindeki her yıl için bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınarak, bu prim gün sayısı karşılığında Kanunun 82. maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları (asgari prime esas kazançlar) üzerinden, talep yılına ait Ocak ayı itibariyle Kanunun 29. maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35 inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40 ından az olmayacaktır.

Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocuğu olup olmadığının tespiti, sigortalıya bağlanacak aylık için tahsis talep tarihindeki durumu esas alınarak yapılacaktır.

 

 

YILLAR

ABO

2000-2008/09

47%

2008/10

40%

 

 

2638 güne karşılık 88 ay yapar OAK..296,51.-TL.

 

2008/10 sonra  kazanç alt sınır aylığında kaldığından dolayı..2017/07 alt sınır aylığı dikkate alınarak %40 oranlaması 548,00 TL.

 

2017 Yılı maaş zamları ve ek ödeme dahil..774,95  TL emekli aylığı bağlanmıştır.

 

Tarım Bağ-Kur ödememiş olsa idi..862,15  TL. emekli aylığı bağlanacak idi..

 

(*)2000 Sonrası için OAK..296,51

(*) SDÖ:85,95

(*) Güncelleme: 1,1 * 1,1 * 1,07* 1,07 * 1,03 * 1,03 *1,0133 * 1,05 * 1,0387

(*)2008/10 günümüze güncelleme: 2,206496005

(*)2008/10 Tarım Bağ-Kur…870,11 OAK…

(*)2017/07 Alt Sınır Aylığı..1.369,52 .-TL.

(Kaynak: Alitezel | 26.10.2017)

GÜNDEM