BASINDAN YAZILAR
İzaha Davet Müessesesinin Esasları Belirlendi / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

İzaha Davet Müessesesinin Esasları Belirlendi / Osman Arıoğlu

 İlk bakışta ürkütücü görünebilir, izaha davet deyince. “Acaba bununla ilgili yeni bir düzenleme mi yapıyor Maliye” diye düşünülebilir. Ama aslında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 482 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni gördüğümüzde durumun hiç de böyle korkulacak boyutlu olmadığı hemen fark edilecek. Zira Tebliğ ile yapılanın, 2016 ağustos içinde Vergi Usul Kanunu 370 inci maddesinde, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen izaha davet müessesesinin açıklığa kavuşturmasından ibaret olduğu görülecek.

Esasen İdare Genel Tebliğ ile zaten normalde bir vergi incelemesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve hangi durumlarda mükelleflerin kendilerinden izahat istenilebileceğini önceden bilmelerine imkan sağlıyor. İdare diyor ki; bunları yaparsanız bilesiniz ki, Maliye ya vergi dairesi kanalıyla veya inceleme elemanları vasıtasıyla sizden bilgi isteyecek. Bu bilgi istemenin amacı; ihtimaldir ki, bir karışıklık vardır, bunu düzeltebilesiniz diye. İdare oluşturmuş olduğu teknolojik altyapı ile gerek sizin beyanlarımızdan, gerek diğer kamu idarelerinden gelen bilgileri bir araya getirmek suretiyle bazı tutarsızlıklar tespit ettiğinde bunlarla ilgili sizden durumu açıklamanızı istemektedir. Dolayısıyla yaptığınız açıklama, eğer herhangi bir bilgi eksikliğine dayanan bir durum varsa onun ortadan kaldırılmasını ve sizin herhangi bir tarhiyatla karşılaşmamanızı sağlamaya dönüktür. Aslında zaten mevzuatta yer alan ve bunları yapmayın denilen hususlarda İdarenin veri ambarına ulaşan bilgilerde bir tutarsızlık görülüyorsa bunun ortadan kaldırılması veya doğruluğunun sağlamasının yapılmasına yönelik bir işlemdir yapılan. Dolayısıyla konu hiçbir şekilde bir nerden buldun çağrıştırması değildir. Tam aksine ortada karışık bir durum kalmasın diye idarenin nelerle ilgili size bilgi için başvuracağını daha açık bir biçimde önceden bilmenize imkan sağlamak üzere yapılan bir düzenlemedir.

HANGİ DURUMLARDA BİLGİ İSTENECEK

Şimdi çok hoş ve açıklayıcı olan bu düzenlemedeki konu başlıklarını biz de aşağıya almak suretiyle idarenin nelerle ilgili bilgi isteyeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

 • Ba-Bs formları ile ilgili çelişkiler.
 • Kredi kartı satış bilgileri ile KDV beyanlarının karşılaştırılması sonucu çelişkili durumların görülmesi.
 • Stopaj ve pirim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan farklar.
 • Asgari ücret tarifesi belirlenen işlerde, bu tarifenin altında ücret alındığı tespit edilen durumlar.
 • Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde kanuni oranları aşan indirimler.
 • Kâr dağıtımı yapıldığı halde tevkifat yapılmadığı tespit edilenler.
 • Geçmiş yıl zarar mahsubunda hata yapanlar.
 • İştiraklerden elde edilen iştirak kazançlarını, temettülerin izlendiği hesaplarda izlemeyenler.
 • Gayrimenkul ve iştirak hisseleri satışından elde edilen kazançlar için istisnadan yararlanıp beş yıl içerisinde işletmeden çektiği veya işletmenin tasfiye edildiğine yönelik tespit bulunanlar.
 • Limited şirket ortaklarından, ortaklık haklarını sattığı halde satış kazançlarını beyan etmeyenler.
 • Gayrimenkul alım satım bedellerini eksik beyan ettiği yönünde haklarında tespit bulunanlar.
 • Değer artış kazancı elde ettiği halde beyanda bulunmadığına yönelik tespit bulunanlar.
 • Kira geliri elde ettiği halde beyanda bulunmayan veya eksik beyan ettiği yönünde tespit bulunanlar.
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya belgeleri kullandığına yönelik haklarında tespit bulunanlar.

KOMİSYON OLUŞTURULUYOR

Maliye Bakanlığı tarafından bu işlemler yapılırken herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeteri sayıda izah değerlendirme komisyonu kuruluyor. İzaha davet ve izahat istenilmesi bu komisyonlar vasıtasıyla yapılacak.

Tebliğ ile yapılan düzenleme idare tarafından hem izahat konularının hem de izahata ilişkin usul ve esasların önceden bildirilmesine yönelik. İdare bir anlamda, baştan bu alanlarda radar olduğunu ve bu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini mükelleflere hatırlatıyor.

(Kaynak: İtohaber | 01.08.2017)

GÜNDEM