BASINDAN YAZILAR
Kamu İhalelerine Yabancı Para Ayarı / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Kamu İhalelerine Yabancı Para Ayarı / İbrahim Işıklı

 Son günlerde dövizde yaşanan hızlı yükselmelerle birlikte özellikle ABD Doları ve euronun ateşinin söndürülmesi için bir takım önlemler alındı.

Bu kapsamda resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle de kamunun bazı idari önlemler alındı. 
Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan düzenlemeye göre, yabancı para birimi üzerinden teklif verilen ihalelerin uygulanmasına son verilmiştir. 29.11.2016 tarih ve 29903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bu düzenleme;

• Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

• Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği,

• Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

• Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

• Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

• Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini kapsamaktadır.

Yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yapılan düzenlemeler genel hatlarıyla şöyledir;

• İhalelere katılabilmek için aranan şartlar arasından, belgelerde düzenlenen yabancı para birimlerinin çapraz kur üzerinden değerlendirilmesi yürürlükten kaldırılmıştır.

• Yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde belgelerde belirtilen tutarların çapraz kura göre güncelleneceği yürürlükten kaldırılmıştır.

• Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; mali tekliflerin puanlanması, teklif fiyatının, ihale tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacağı yürürlükten kaldırılmıştır.

• Tip İdari Şartnamelerin açıklama kısmına ‘’ İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.” ibaresi eklenmiştir.

Kamu ihale kurumunun yapmış olduğu bu düzenlemeler, 29.11.2016 tarihi ve öncesinde teklif alınmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Burada özellikle kamunun ihalelerde ve diğer satışlarda dövize dayalı satış politikasından da vazgeçmesi gerekiyor. Örneğin yayın hakkı veya bir kurumun özelleştirilmesi yada arazi satışlarında artık ABD Doları yerine TL ile satış yapılması gerekiyor.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 30.11.2016)

GÜNDEM