BASINDAN YAZILAR
Çalışanın Doğumdan Kaynaklanan Rapor Parasında Merak Edilenler / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Çalışanın Doğumdan Kaynaklanan Rapor Parasında Merak Edilenler / Şevket Tezel

 Sigortalılığın önemli avantajlarından biri de elde olmadan çalışma gücünün yitirildiği dönemlerde koruma sağlamasıdır. Bu durumlardan biri de kanuni tabiriyle “Analık hali” oluyor.

Analık hali;

  • Sigortalı kadının,
  • Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin,
  • Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının,
  • Gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin,

gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri oluyor.

Analık sigortasından sağlanan ilk hak ise geçici işgöremezlik ödeneği yani rapor parası oluyor.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Hizmet akdine tabi çalışan 4/a s(SSK) sigortalıları, Muhtarlar da dahil olmak üzere Tarım Bağ-Kur sigortalıları ile (şirket ortakları hariç) zorunlu 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklu sigortalılar, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip bulunuyorlar.

Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenmesi gerekiyor.

Üç Haftaya Kadar Çalışabiliniyor

Sigortalı kadının, isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması durumunda, doğum sonrası istirahat süresine, doğum öncesi çalışılan sürelerin de eklenmesi, bu sürelerin eklenebilmesi için de doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğu konusunda Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucusu hekimlerince sağlık raporu düzenlenmiş olması şart bulunuyor.

Erken Doğum Halinde

Erken doğum halinde ise doğumdan önce kullanılamayan sürelerin doğum sonrasına ilave edilmesi ve ilave edilen her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi de mümkün bulunuyor.

Hatta gebeliğinin 32 nci haftasından önce doğum yapan kadın sigortalının da doğum öncesi kullanamadığı sekiz haftalık süre, çoğul gebelikte ise on haftalık sürenin doğum sonrası süresine eklenerek, bu sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneklerinin de ödenmesi gerekiyor.

Keza doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günlerin de doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi mümkün bulunuyor.

Raporsuz Çalışma Süresi Aktarılmıyor

Ancak normal bir doğum olayında hekimden onay almaksızın analık döneminde işyerinde çalıştığı tespit edilen sigortalıya söz konusu dönemde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi mümkün bulunmuyor. Bununla beraber analık döneminde 32 inci haftadan önce doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporu almadan işyerinde çalışmaya devam eden, ancak doğum yaptıktan sonra erken doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya da erken doğum nedeniyle kullanamadığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneğinin doğum sonrası çalışmadığı günlere ilave edilerek ödenmesi gerektiğini de vurgulamak gerekiyor.

Geç Doğum Halinde Aktarma

4/a sigortalılarından doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın üç haftadan daha uzun bir süreden sonra doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı gün kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekiyor. Sigortalı kadına tekil gebelikte 56, çoğul gebelikte 70 günden fazla analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, 56 veya 70 günden fazla istirahatli kaldığı sürelere ait ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri hastalık sigortasından ödenmesi gerekiyor. Hastalık sürelerine ait ayrıca sağlık tesisleri tarafından istirahat raporu düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup analık sigortasından düzenlenen rapor içerisinde bu sürelerin belirtilmesi yeterli bulunuyor.

Örneğin 01.09.2016 tarihinde doğum öncesi istirahatine ayrılan sigortalı kadın 31.10.2016 tarihinde doğum yaparsa, doğum tarihi esas alınarak yapılan hesaplamaya göre 01.09.2016-05.09.2016 tarihleri arasındaki süre hastalık sigortası, 06.09.2016-31.05.2011 tarihleri arasındaki sürenin ise analık sigortası kolundan değerlendirilmesi gerekiyor.

4/b sigortalılığında hastalık sigortası olmadığı için doğumun sekiz veya on haftadan sonra gerçekleşmesi halinde bu süreleri aşan süreler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi mümkün bulunmuyor.

(Kaynak: Ali Tezel | 18.11.2016)

GÜNDEM