BASINDAN YAZILAR
Erdal AYDIN - Süper emeklinin parasını ödeyin! - MuhasebeTR

Erdal AYDIN - Süper emeklinin parasını ödeyin!

 

 

Vatandaşlar, 1987 yılında yatırdıkları toplu paranın bugünkü değeri ile geri ödenmesini ve haklarının iade edilmesini istiyor
Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabında esas alınacak üst gösterge; sigortalının işten ayrıldığı veya öldüğü tarihten önceki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 10 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen 10 takvim yılı:
1994'te aylık bağlanması için tahsis talebinde bulunanlar ile ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabında 6...
1995 yılında aylık bağlanması için tahsis talebinde bulunanlar ile ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabında 7...
1996 yılında aylık bağlanması için tahsis talebinde bulunanlar ile ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabında 8...
1997 yılında aylık bağlanması için tahsis talebinde bulunanlar ile ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabında 9, yıl olarak nazara alınır.
Yukarıda belirtilen takvim yıllarında daha az sürede prim ödemiş sigortalılar için ortalama yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır.
Süper emeklilik yazı dizisine başlamamızla beraber okurlarımızın mail yağmuruna tutulduk. İşte gelen maillerden bazıları:

Süper emeklilik mağdurlarının mailleri...
- "Annem SSK hesabına 1988 yılında 4 milyon 400 bin TL yatırmıştır. Anneme birkaç ay normal emeklilerden fazla maaş verilmiştir. Daha sonra süper emeklilik uygulaması kaldırılmıştır. Maaşlar da normal emekli maaş seviyesine indirilmiştir. SSK'ya ödenen toplu paranın hayat standardı dikkate alınarak ödenmesini bekliyoruz." Ayşe Şener-Samsun

- "Arabamı sattım. Bütün hayatım altüst oldu. Yıllardır gözümden akan yaş dinmek bilmiyor. Ne olur süper emeklilerin bu mağduriyetini giderin artık." Şaziye Gök-Amasya

Genel istekleri neler?
Gazetemize gelen mailler çerçevesinde, süper emekliler..
- 1987 yılında yatırdıkları toplu paranın bugünkü değeri ile kendilerine geri ödenmesini bekliyorlar.
- Kazanılmış haklarının iade edilmesini talep ediyorlar.
- 2008 yılı itibarıyla en yüksek kademedeki emekli maaşı kadar maaş verilmesini istiyorlar.
- Emeklilik sistemindeki ücret çarpıklığının giderilmesini bekliyorlar.

YARIN: TEK ÇÖZÜM İNTİBAK

 

 

 

***Eşitsizlik yıllardır mevcut

1987'de kamuoyunda "süper emeklilik" olarak bilinen yeni bir düzenleme getirildi. Mevcut "gösterge tablosu"nun yanında "üst gösterge tablosu" ihdas edildi ve borçlanma hakkı verilen küçük bir grup (62 bin kişi) dışında eski emeklilerin "üst gösterge tablosuna" taşınmaması dolayısıyla, ikinci bir adaletsizlik ortaya konuldu. 2000'de aylık hesaplama yöntemi yeniden değişti ve durum artık iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı.

 

***İntibak yasası çıkartılmalı

Emekli aylıklarının hesaplanma yöntemi değiştikçe, bırakın farklı kurumlardaki sigortalıları, SSK içinde farklı tarihlerde emekli olanlar arasında bile bağlanan aylık miktarları açısından adaletsizlikler ortaya çıkmıştır. Yapılması gereken, 506 sayılı kanun çerçevesinde ortaya çıkan intibak sorunlarından işe başlayarak sistemi ıslah etmek, kayıt dışı ekonomiyi hızla kayıt altına alıp, sigorta primlerini ödenebilir düzeylere getirip, siste me mali katkıyı hızla artırmaktır. Emekli aylıklarının eşitlenmesini sağlayacak intibak yasasının çıkartılması gerekir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 26.12.2007)

GÜNDEM