BASINDAN YAZILAR
Müjde Dul Kadınlara Yetim Kız Çocuklarına En Az 5 Maaş Devlet Veriyor Yetmedi Dedesinin Maaşını Bile Alır! / Vedat İlki - MuhasebeTR

Müjde Dul Kadınlara Yetim Kız Çocuklarına En Az 5 Maaş Devlet Veriyor Yetmedi Dedesinin Maaşını Bile Alır! / Vedat İlki

 Sorumsuz gazeteciler manşet uğruna yapmadıkları asparagas haberler kalmıyor.

Tabi ki sorumlu gazeteciler bırakın böyle manşet atmayı,neyin ne olduğunu soruşturmadan yazmıyor.

 Geçtiğimiz pazar günü Vatan Gazetesinde köşesinde Sn.Mert Nayır bu konuyu oldukça güzel işlemiş,çarpıcı kalemiyle son noktayı koymuş,ispat etsinler mesleği bırakırım demiş.

 **Vatan Gazetesinden Mert Nayır'ın köşesinden alıntı yapalım;

 ‘’Kendimizle şüphe eder olduk biz mi bir şeyler atlıyoruz yoksa yanlış mı okuyoruz kanunları… Etmeyin!!!

Büyük habercilik başlıklarından geçilmiyor ortalık. Torbadan erken emeklilik çıkaranlar, yaşa takılanlara son bir umut verenler...

Çalışma hayatının bir uzmanı olarak milyonları ilgilendiren böyle bir gelişmeyi yazabilmek keyiftir, mutluluktur ancak olmayanı var gibi göstermek, her defasında umut tacirliği yapmak vatandaşa saygısızlıktır…’’

(Tamamını okumak isteyen 18/09/2016 Tarihli Vatan Gazetesi Mert Nayır okumalı derim)

 Bugünlerde gazeteler özellikle Sosyal Güvenlik alanında konu bulamaz iken,konuyu o kadar abartılı yazıyor,hızla da sosyal medya da paylaşılıyor.

 Yetim Kız Çocuklarına 3 Maaş yetmedi 5 Maaş Hızını alamadı Torun maaşı olarak deden maaş,aynı başlık Dul Kadınlar içinde geçerli.

 Fren yapalım arkadaş.

 SGK o kadar zengin değil.

 Bu işin aslı astarını bizden daha iyi bilen SGK içinde yetişmiş,yıllardır bilgilerini akademik alanlarda paylaşmış,Doktora  düzeyinde mastır yapmış uzmanlar ,SGK  yöneticilik yapmış üstatlardan bile duymadık.

Acaba bizim bilmediğimiz yasal değişiklikler mi oluyor.

Tabi ki yazmadan önce yasal mevzuatı ve bu konuda bilimsel makaleleri,tabloları elinize alın ,bakın derim.

Yazma kültürü ezbere değil,bilimsel verilere dayanılarak yapılır.

Bu işin doğrusunu yazan konusunda ciddi güvenirliği olan Yaklaşım Dergisinin ilgili sayılarında bu konular her zaman usta kalemlerle işlenmiştir.

İki değerli üstadın kaleme  aldığı yazıyı bulup okurlarsa ,bu konuda asparagas  başlık yapanlar bir nebze de olsa suratları kızarır diye düşünüyorum.

Yaklaşım Dergisinden

Murat Göktaş

Murat Özdamar

2015/Nisan Dul Ve Yetim Kadınlara Ölüm Aylığı Bağlanması Makalesinden alıntı yapılarak aşağıdaki yazıya yer verilmiştir.

ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI

Sigortalının ölümü sonrası dul ve/veya yetim duruma düşen kadınların ölüm aylığına hak kazanabilmeleri için biri ölen sigortalı diğeri ise hak sahipliği olmak üzere iki temel koşulun sağlanmış olması gerekmektedir.

KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİPLİĞİNİ KAZANMASI

Kız çocuklarının hak sahipliğine ilişkin düzenlemeler 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, sigortalının evlilik bağı içinde doğmuş çocukları, sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş ya da babalığı hükme bağlanmış çocukları, 5510, md. 5/(a), (b) ve (c) bendi kapsamında çalışma hariç, 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması, asli sigortalı olarak gelir ya da aylık almaması koşuluyla ölüm aylığına hak kazanır.

Ölüm tarihi 30 Eylül 2008 tarihinden sonra olan, kendisine ölen sigortalıdan dolayı 4/1-a veya 4/1-b veya 4/1-c kapsamında ölüm aylığı bağlanacak olan hak sahipleri için geçerlidir.

Bağlanacak olan ölüm aylığının 5434 sayılı Kanun kapsamında olması veya ölümün 1 Ekim 2008 tarihinden önce gerçekleşmesi ve hak sahibine SSK veya Bağ-Kur kapsamında aylık bağlanacak olması halinde ise ölüm tarihinde yürürlükte bulunan Kanunun ölüm aylığına ilişkin koşulları dikkate alınarak hak sahipliği belirlenir.

BİRDEN ÇOK AYLIK ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Ölen sigortalının dul kalan eşinin asli sigortalı olarak aylık alıyor olması ölen eşinden dolayı ölüm aylığı bağlanmasına engel değildir.

Dolayısıyla yaşlılık aylığı almakta olan eşin dul kalması halinde ölen eşinden dolayı da ölüm aylığı alması yasaların kendisine tanıdığı bir haktır.

 Yaşlılık aylığı almakta olan eşin anne ve/veya babası üzerinden ölüm aylığına hak kazanması tek bir halde mümkündür. Ölen anne ve/veya babanın 5434 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığı varsa ve yetim kız çocuğunun 5434 sayılı Kanun ile 5510, md. 4/1-c kapsamı dışındaki diğer kapsamlardan (SSK, Bağ-Kur, Banka Sandığı, 4/1-a ve 4/1-b kapsamından yaşlılık aylığı alıyorsa) yaşlılık aylığı alması halinde, ölen anne ve/veya babası üzerinden de ölüm aylığı alması mümkündür.

Eşi ve anne/babası öldüğü için dul ve yetim duruma düşen kadınlar, asli sigortalı olarak yaşlılık aylığı ve ölen eşinden dolayı ölüm aylığı alması yanında, almakta olduğu yaşlılık aylığı ve ölüm aylığının statüsünün 5434 sayılı Kanun ile 5510, md. 4/1-c kapsamı dışında kalması, ölen anne ve/veya babanın sigorta statüsünün de 5434 sayılı Kanun kapsamında olması koşuluyla asli sigortalı olarak kendisinden, ölen eşinden ve ölen anne ve/veya babasından olmak üzere üç aylık alma hakkına sahip olacaktır.

Asli olarak yaşlılık aylığı almayan dul/yetim kadınlar, anne ve babadan birisinin sigorta statüsünün 5434 sayılı Kanun kapsamında olması, eşin ve 5434 sayılı Kanun kapsamında olmayan anne ve/veya babadan en az birisinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat edip sigorta statüsünün de farklı olması koşuluyla üç aylık alma hakkına kavuşacaktır.

 Eşin 01.10.2008 tarihinden önce ölmesi ve Bağ-Kur kapsamında ölüm aylığı alması, babadan 5434 sayılı Kanun kapsamında aylık alması, ölen anneden 4/1-a kapsamında aylık alması üç aylık alınmasına ilişkin örnek bir kombinasyondur.

Ölen eşten, anne ve babadan ya da asli sigortalı olarak kendi üzerinden, ölen eşten ve ölen anne ve/veya baba üzerinden üç aylık alınması kombinasyonları sınırlıdır. Kombinasyonlar daha ziyade ölen eşten, ölen anne ve/veya babadan olmak üzere (dul/yetim aylığı) iki maaş alınması biçiminde olmaktadır. Ölüm tarihleri dışlandığı takdirde birbirine benzer durumda dul/yetim kadınların bir bölümünün iki bir bölümünün ise tek maaşa hak kazanması bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Eşi ve anne/babası vefat ettiği için dul ve yetim duruma gelen kadınlara iki aylık bağlanmasına ilişkin, eşin ve anne/babanın ölüm tarihlerinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce olması ve sigortalılık statülerinin farklı olması halinde her durumda iki ölüm aylığı bağlanamayabilir.

Sigortalılık statüsü farklı olsa dahi anne/babanın ölüm tarihinin 01.10.1972-03.10.2000 arası veya 08.08.2001-01.08.2003 arası olması halinde eşten bağlanan aylık da dahil olmak üzere toplam geliri brüt asgari ücretin altında kalmayan kız çocuklarına anne/baba üzerinden Bağ-Kur ölüm aylığı bağlanması mümkün olmaz.

5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı eşin ve sigortalı anne/babasının ölümü nedeniyle dul ve yetim durumuna düşen kadınlara, sigortalılık statüsü farklı ise istisnalar hariç ölen eşten dolayı dul aylığı, ölen anne/babadan dolayı yetim aylığı bağlanmaktadır.

5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte ölümlerin 1 Ekim 2008 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde dul/yetim kadınlara 5434 sayılı Kanun kapsamında bağlanacak aylık istisnası olmak üzere tercih edilen ölüm aylığı (tek aylık) ödenecektir. Hangi aylığın ödeneceğini dul/yetim kız çocuğunun tercihi belirleyecektir.

(Kaynak: Ali Tezel | 20.09.2016)

GÜNDEM