BASINDAN YAZILAR
Çalışma Gücü Kaybı Olanlar Erken Emekli Oluyor / Arif Temir - MuhasebeTR

Çalışma Gücü Kaybı Olanlar Erken Emekli Oluyor / Arif Temir

 Malul sayılmayı gerektirmeyecek kadar çalışma gücü kaybı olanlar   belirli koşullar altında erken emekli olabiliyor. Bir kimsenin malul sayılabilmesi için  çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını  kaybetmesi gerekiyor.  Meslekte çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybetmemiş olanları mağduriyetini gidermek üzere  5510 sayılı Kanunda  kademeli bir düzenleme yapılmıştır.  Bu düzenlemeye göre çalışma gücü kaybı olanlar daha erken emekli olabiliyor. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; 

● % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, 

●% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıylayaş şartları aranmaksızın emekliliğe hak kazanıyorlar. 

Bu durumda olanların, primlerini ödemiş olması, işten ayrılmaları ve maaş bağlanması talebinde bulunmaları gerekiyor.4/b(eski Bağ-Kur’luların prim borcunun bulunmaması gerekiyor. 

Engelli çocuğu olan anneye erken emeklilik 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor. Engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların erken emekli olabilmeleri için 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor.İndirimin yapılabilmesi için çocuğun başka birisinin bakımına sürekli muhtaç olduğunun sağlık kuruluraporu ile belgelenmesi gerekiyor. Bu haktan SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına tabi olan ve 1 Ekim 2008 itibaren çalışması bulunan anneler yararlanıyor. 

Örnek: 50 yaşında emekli olması gereken Ayşe Hanımın bakıma muhtaç çocuğu bulunmaktadır. Ayşe Hanımın 01.10.2008 tarihinden sonra 1000 gün prim ödeme günü bulunmaktadır.  Ayşe Hanımın 1000 gün prim ödeme süresine 250 gün daha eklenecek ve 1250 gün prim ödemiş sayılacak. Ayrıca 50 yaş haddinden 250 günlük sürede düşülecektir.  

(Güneş Gazetesi | 06.09.2016)

GÜNDEM