BASINDAN YAZILAR
Darbecilere Direnen Şehit Ailelerine ve Gazilere Madalya Verilmesi / Vedat İlki - MuhasebeTR

Darbecilere Direnen Şehit Ailelerine ve Gazilere Madalya Verilmesi / Vedat İlki

 

15 Temmuz günü demokrasi düşmanlarına karşı direnen ,bu mücadele sonucu şehit ,gazi olanlara manevi değeri yüksek olan madalya devlet töreniyle verilmesi gerekir.

2933 Sayılı Kanun ‘’Devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyidelere ilişkin esasları düzenler.’’

a) Devlet Şeref Madalyası; Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilir.

b) Devlet Övünç Madalyası; Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir.

Madalyalar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması halinde madalyalar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine verilir.

Yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte;

Demokrasi gazilerine ,tüm gaziler adına tanınan haklardan yararlanma yolu da açılmalıdır.

İlerleyen yıllarda demokrasisine sahip çıkmanın bir ödülü ile tüm yurtta ,şehit yakınları,gazilerimiz göğüslerinde taşıyarak en azından 15 Temmuz’da karanlığa boğulmadan,aydınlık bir güne çıkmamızın nişanesi olacaktır.

ŞEHİT YAKINLARINA MAAŞ BAĞLANMASI ESASINDA 2330 SAYILI KANUN DİKKATE ALINACAKTIR

2330 sayılı Kanunun 2.maddesinde;

‘’İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları’’

Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle,hiçbir menfaat gözetmeden vatan aşkıyla sokağa çıkmış,cuntacılara karşı cesaretle durmuşlardır.

İlk açılan ateş sonucu,Ankara , İstanbul ve Marmaris’te şehitler ve gaziler olmuştur.

Nakdi tazminat:

Yürürlük Tarihi

Aylık Katsayı

Gösterge

Ek Gösterge

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL/YTL)

 
 

1 Temmuz 2016

0,093259

1.500

8.000

885,96

 

 

 


 

a) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek Devlet Memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında,

b) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara 200 katı, diğer engelli hâle gelenlere (a) bendinde belirtilen tutarın % 25'inden % 75'ine kadar, yaralananlara ise % 20'sini geçmemek üzere engellilik ve yaralanma derecesine göre, Nakdi tazminat ödenir.

Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.

Aylık bağlanması

Bu Kanun kapsamına girenlerden;

a) Engelli hâle gelerek bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.

b) Emekli aylığı almakta iken engelli hâle gelenlerin almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığına dönüştürülür.

c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine intikal ettirilir. Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıklar, % 25 artırılarak ödenir.

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların engelli hâle gelmeleri halinde, öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerinden (Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır.

Ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır.

Ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hâle gelenlerin çocukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ücretsiz olarak okutulurlar.

 

Bu Kanunun kapsamında bulunanlardan, tedavi giderleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanamayanların tedavileri; Devlet, üniversitesi, Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri ile askeri hastanelerde ücretsiz olarak yapılır.

(Kaynak: Ali Tezel | 22.07.2016)

GÜNDEM